Niet voldoende subsidie beschikbaar voor leerbanen

In 2017 hebben werkgevers voor meer dan 92.000 bbl-leerbanen een subsidie ingediend. Omdat het totaal beschikbare budget gemaximeerd is, is de subsidie per leerbaan verlaagd tot iets minder dan 2.600 euro.

Het is voor het eerst dat de subsidieregeling praktijkleren volledig wordt uitgeput. Uit de meest recente monitoringsrapportage blijkt dat in het schooljaar 2016-2017 een record aantal aanvragen is ingediend van meer dan 92.000. In vergelijking met 2016 is dat een stijging van ongeveer 8%. De best vertegenwoordigde sectoren zijn net als voorgaande jaren ‘Zorg en welzijn’ en ‘Techniek en procesindustrie’

Vast bedrag
Omdat het voor het mbo beschikbare budget van ruim € 190 miljoen niet toereikend is, daalt het subsidiebedrag per werkplek van € 2.700 naar € 2.600. In de voorgaande jaren was het beschikbare budget altijd wel toereikend. Eerder pleitte SBB ervoor om bij de subsidieregeling uit te gaan van een vast bedrag van € 2.700. Volgens SBB zijn de loonkosten van een bbl’er van 23 jaar ruim € 20.000 per jaar. Daarbovenop komen nog de werkgeverslasten en de kosten voor de begeleiding van de leerling. Een jaarlijkse vergoeding van € 2.700 per bbl-student per jaar is dan ook alleszins redelijk, aldus SBB vorig jaar in een brief aan minister Bussemaker van Onderwijs.

Offensief
Het voor praktijkleren beschikbare budget is enkele jaren geleden gehalveerd van € 400 miljoen naar € 200 miljoen. Afgelopen jaar is het bedrag verder verlaagd. Tegelijkertijd is het de ambitie van het kabinet om via een bbl-offensief het aantal leerbanen flink te verhogen.

Lees ook:
SBB wil vaste vergoeding voor leerbaan
Budget voor leerbanen ook in 2016 niet uitgeput