Van Engelshoven wil hogere instroom in bbl

Minister Van Engelshoven legt zich niet neer bij een lage instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Om de personeelstekorten in de zorg, de techniek en de bouw op te lossen, is meer instroom nodig.

Op verzoek van VVD-Kamerlid Dennis Wiersma heeft minister Van Engelshoven onderzoek laten doen naar de oorzaken van de dalende instroom in de beroepsbegeleidende leerweg. Terwijl het aantal mbo-studenten de laatste tien jaar sterk is toegenomen, is het aantal bbl-studenten juist afgenomen. Uit het door ECBO uitgevoerde onderzoek Achtergronden van trends en ontwikkelingen in de instroom in de bbl blijkt dat de bbl-instroom al daalt sinds 2007. Recente beleidsontwikkelingen als de taaleisen, de cascadebekostiging en de subsidieregeling praktijkleren hebben geen aanwijsbare invloed gehad op deze trend.

Post-initieel
De daling van de bbl-instroom wordt vooral veroorzaakt door het teruglopen van de post-initiële instroom. Vroeger kozen kennelijk meer werknemers tijdens hun loopbaan voor een bbl-opleiding. In zo’n bbl-opleiding gaat de werknemer doorgaans één dag per week naar school. Met name op niveau 2 staat de bbl-opleiding onder druk. In het verleden kozen veel werknemers voor een bbl-opleiding op niveau 2.

Offensief
In haar reactie op het onderzoek geeft minister Van Engelshoven aan zich niet neer te leggen bij de dalende instroom. Zij wil dat er vooral op de hogere mbo-niveaus meer bbl-plekken beschikbaar komen. Met een bbl-offensief wil zij de trend keren. Alle ouders van vmbo-scholieren hebben daarom een brief gekregen over de kansen die een bbl-opleiding biedt.

Lees ook: Bussemaker wil offensief voor meer voor meer bbl-plekken