Bussemaker wil offensief voor meer bbl-plekken

Een gebundeld bbl-offensief moet werkgevers verleiden om meer leerwerkplekken beschikbaar te stellen. En mbo-scholen moeten meer ruimte krijgen om af te wijken van landelijke regels.

Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij reageert op adviezen van de Onderwijsraad (‘Vakmanschap voortdurend in beweging’) en de SER (‘Toekomstgericht beroepsonderwijs’). Beide adviesorganen wijzen op het belang van regionale afstemming tussen werkgevers en scholen. Scholen moeten daarom meer vrijheid krijgen om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten.

Verkorten
De afgelopen periode hebben scholen al meer vrijheid gekregen. Zo kunnen scholen afwijken van de 1.000 uren norm. Ook kunnen scholen met keuzedelen het curriculum een regionale inkleuring geven. Ten aanzien van de onderwijsduur zou meer vrijheid ook wenselijk zijn. Bijvoorbeeld door havo-leerlingen de mogelijkheid te bieden een mbo-opleiding in korte tijd te doorlopen. Ook voor werkenden kan het inkorten van de opleiding aantrekkelijk zijn. Minister Bussemaker vraagt aan de SER te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om scholen op dit punt meer ruimte te geven.

Bbl-offensief
In de onderzoeken van de Onderwijsraad en de SER wordt veel aandacht besteed aan het belang van praktijkleren. De laatste tijd is het aantal bbl-plekken in een zorgwekkend snel tempo gedaald. Een ‘offensief’ moet deze trend keren. Minister Bussemaker wil vooral inzetten op sectoren waar de bbl van oudsher minder geworteld is. Werkgevers in ‘kanssectoren’ moeten ‘zich bewust worden van de kansen die de bbl biedt om nieuwe werknemers op te leiden’. De minister roept werkgevers op om meer leerwerkplekken beschikbaar te stellen. Om dit voor werkgevers aantrekkelijk te maken, blijft voor bbl-plekken het oude minimumjeugdloon gelden.

MBO-portal
Om jongeren te ondersteunen bij een verstandige studiekeuze heeft de minister aan SBB gevraagd een toegankelijke portal te maken met informatie over studiekeuzes en baankansen. Deze ‘MBO-Portal’ moet, in aanvulling op reeds bestaande initiatieven als de studiebijsluiter, de website MBO-stad, de website Kansen op werk en de Keuzegids mbo, leerlingen, ouders en decanen helpen bij het kiezen van een studie.

Lees ook: SER wil einde aan daling leerbanen