Onderwijsraad wil persoonlijk scholingsbudget

hmc-web40klein

Werknemers moeten tijdens hun werk een persoonlijk scholingsbudget opbouwen. De O&O-fondsen moeten hiertoe worden omgebouwd tot een persoonlijk budget.

Dit advies doet de Onderwijsraad in het advies ‘Vakmanschap voortdurend in beweging’. Het rapport, geschreven op verzoek van de Tweede Kamer, gaat over de kwetsbare positie van middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt en de rol die leven lang leren hierbij kan spelen.

Kwetsbare positie
Volgens de Onderwijsraad is er inderdaad sprake van een kwetsbare positie van mbo-opgeleiden. Met name onder werknemers met een niveau 2 en 3 opleiding neemt de werkloosheid relatief sterk toe. Om de arbeidsmarktpositie van deze middelbaar opgeleiden te verbeteren is permanente bijscholing nodig.

Eigen verantwoordelijkheid
Volgens het rapport is het belangrijk dat middelbaar opgeleiden bewust worden gemaakt van de noodzaak van blijvend leren. Uiteindelijk zullen zij zelf hiervoor de verantwoordelijkheid moeten nemen. Al in het initiële onderwijs moet er aandacht zijn voor de noodzaak van voortdurend leren. De programma’s voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kunnen hiervoor gebruikt worden.

Scholingsbudget
Werknemers moeten volgens de Onderwijsraad een persoonlijk budget krijgen dat zij kunnen inzetten voor hun scholing. De Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) functioneren niet goed. Deze fondsen moeten volgens de Onderwijsraad worden omgevormd tot persoonlijke scholingsbudgetten. Werknemers moeten de beschikking krijgen over de zelf opgebouwde reserves. Zij moeten de opleidingsgelden ook in kunnen zetten bij intersectorale mobiliteit op de arbeidsmarkt of bij werkloosheid.

Regionale aanpak
Tot slot adviseert de Raad ook om in iedere arbeidsmarktregio tot een maatwerkaanpak te komen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in iedere regio immers anders. De raad pleit hierbij voor een regierol van gemeenten. Per regio moet inzichtelijk gemaakt worden hoe werknemers via scholing zich het beste kunnen kwalificeren voor de regionale arbeidsmarkt.

Lees ook: Leven lang leren komt niet van grond