SBB wil snel duidelijkheid over subsidie praktijkleren

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven vraagt minister Van Engelshoven snel een besluit te nemen over de subsidieregeling praktijkleren.

Een snel besluit is nodig omdat bedrijven deze maanden besluiten nemen over het starten van bbl-trajecten in het schooljaar 2018-2019. Op grond van de subsidieregeling praktijkleren krijgen bedrijven met bbl-trajecten een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Voor deze kosten is in totaal een bedrag van zo’n € 190 miljoen beschikbaar.

Plafond
Vorig jaar werd het beschikbare bedrag voor het eerst volledig benut. Een rechtstreeks gevolg van de groei van het aantal leerbanen sinds 2016. Omdat er een subsidieplafond is, is de tegemoetkoming gedaald van € 2.700 naar € 2.600 per leerbaan. Bij een verdere groei van het aantal bbl-plekken, zal dit bedrag verder dalen. Eerder pleitte SBB ervoor werkgevers een vast bedrag per leerbaan te garanderen. Via een bbl-offensief wil minister Van Engelshoven het aantal bbl-plekken verder verhogen. Het herstel van het aantal leerbanen zou afgeremd kunnen worden door de beperkingen van de subsidieregeling.

Lees de brief van SBB aan minister Van Engelshoven

Lees ook: Niet voldoende subsidie beschikbaar voor leerbanen