Bezuiniging van 1,5 miljoen op SBB niet van tafel

De door het kabinet voorgestelde bezuiniging van anderhalf miljoen euro op SBB gaat gewoon door. Een voorstel om de bezuiniging te schrappen werd door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

De bezuiniging op SBB wordt veroorzaakt door het schrappen van de (normale) loon- en prijsbijstelling van de SBB-subsidie. Het niet hanteren van deze indexering betekent een verlaging van de inkomsten van 1,5 miljoen euro. Omdat SBB wel te maken heeft met verhoging van lonen en prijzen, betekent dit een direct financieel probleem. In een brief aan de Tweede Kamer had SBB dan ook opgeroepen de bezuiniging terug te draaien.

Bezuiniging op onderwijs

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota – het plan waarin de bezuiniging was opgenomen – diende het Tweede-Kamerlid Kirsten van der Hul (PvdA) een amendement in, waarin werd voorgesteld de bezuiniging te schrappen. Volgens Van den Hul betekent de bezuiniging op SBB een bezuiniging op onderwijs, terwijl afgesproken is dat onderwijs ontzien zou worden. Het voorstel werd echter op de laatste dag voor het Zomerreces van de Tweede Kamer weggestemd. De coalitiepartijen steunden het Kabinet. Een vergelijkbaar voorstel van GroenLinks voor het hoger onderwijs kreeg evenmin een meerderheid.

Lees hier het (verworpen) amendement-Van den Hul

Lees ook: SBB wil bezuiniging van 1,5 miljoen van tafel