‘Bijna normaal’ onderwijs dankzij zelfteststraat

Studenten van de theateropleiding van het ROC Mondriaan (Den Haag) volgen tot de zomer het normale onderwijsprogramma. Twee keer per week doen alle studenten en docenten een corona-zelftest.

Hoe leid je musical-studenten op als je niet samen kunt repeteren? De theateropleiding ‘Dutch Academy of Performing Arts’, onderdeel van het ROC Mondriaan, worstelt daar al een jaar mee. Dankzij een pilot met corona-zelftests is er een oplossing. De ruim zeventig studenten en twaalf docenten kunnen tot de zomer gewoon naar school, als ze twee keer per week een zelftest afnemen.

Online dansles

De werkwijze maakt onderdeel uit van een pilot die de TU Delft uitvoert in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Jan Willem Hoekstra is projectleider van de pilot: ‘Bijzonder om op deze manier een bijdrage te leveren aan deze nieuwe werkwijze. Het is voor ons een geweldige kans om in deze lockdown tóch de opleiding ‘’bijna normaal’’ te kunnen voortzetten. Het was toch echt een gedoe om de studenten online de danslessen te laten doen in hun slaapkamer.’

Zelfteststraat

Om naar school te mogen, testen de studenten zich twee keer per week in een online teststraat. De test wordt afgenomen in kleine groepjes om ervoor te zorgen dat de zelftest correct verloopt. Daarnaast krijgen studenten en docenten een polsbandje, dat de onderlinge afstand op school registreert. Zo wordt inzichtelijk waar knelpunten zitten in het afstand houden, wat input is voor eventuele aanpassingen om het onderwijs nog veiliger open te houden. Een vergelijkbare werkwijze werd in Noord-Brabant geen succes. Bij een pilot bleek een groot deel van de studenten van Avans Hogeschool en het Koning Willem I College niet bereid te zijn een zelftest af te nemen.

Vrijwillig

Het is de bedoeling dat hogescholen net als mbo-scholen vanaf eind april gedeeltelijk opengaan, mede dankzij het gebruik van zelftests. Docenten en studenten krijgen de mogelijkheid om preventieve zelftesten te doen. De testen zijn gratis en vrijwillig. De testen komen voor alle mbo-scholen in de loop van mei beschikbaar.

Lees alles over de preventieve zelftesten voor het mbo op deze pagina

Lees ook: Vanaf medio april: zelftesten voor het onderwijs