Bouw: mbo-leerling te duur

Bouwbedrijven moeten een te hoog loon betalen aan mbo-leerlingen met een bbl-plek. Vakbonden houden echter vast aan de in de cao overeengekomen salaris.

Volgens Joba van den Berg, directeur sociale zaken van Bouwend Nederland, is er bij bouwbedrijven weer ruimte om meer leerlingen aan te nemen, maar zijn mbo’ers te duur. In het Financieel Dagblad zegt zij: “Een zzp’er of vakman is gewoon goedkoper en veel productiever dan een jongere van zestien, zeventien jaar.”

Halvering
De afgelopen jaren is het aantal leerwerkplekken in de bouw meer dan gehalveerd, van ruim 11.000 naar minder dan 5.000. Dit komt mede doordat in de cao is afgesproken dat jongeren ruim 160% van het minimumjeugdloon verdienen. Eerder melden wij al dat het totaal aantal bbl-plekken in Nederland de laatste jaren is gedaald van zo’n 160.000 naar minder dan 100.000.