BPV-monitor: begeleiding door school kan beter

Het overgrote deel van de mbo-studenten is tevreden over hun stage of leerbaan. De begeleiding door school laat echter wel eens te wensen over. Ook vinden veel studenten de voorbereiding door de opleiding niet optimaal.

Dat is te lezen in de nieuwste BPV-monitor van SBB. Uit de rapportage blijkt dat het overgrote deel van de studenten tevreden is over hun stages en leerbanen. Studenten beoordelen hun leertijd met gemiddeld een 8,4. De praktijkopleiders van de leerbedrijven zijn over het algemeen ook tevreden. Zij beoordelen de stage met gemiddeld een 7,6.

Gesprekken

Naast al het goede nieuws bevat de monitor ook minder positieve uitkomsten. Zo kan de begeleiding van stagiaires vanuit school beter. Uit de monitor blijkt dat in 11 procent van de stages er geen gezamenlijk overleg is geweest tussen school, leerbedrijf en student. Slechts bij een derde van de stages is er aan het begin een gezamenlijk gesprek geweest. Ook bij het einde van de stage heeft er bij een derde van de stages zo’n gesprek plaatsgevonden. Bij twee derde van de stages is er zo’n overleg tijdens de stage geweest. Volgens het Stagepact dat (inmiddels demissionair) minister Dijkgraaf onlangs sloot moeten er bij elke stage drie gezamenlijke gesprekken zijn: bij het begin van de stage, tijdens de stage en aan het eind van de stage. Dat ideaal wordt slechts zelden gerealiseerd, blijkt uit de monitor.

Begeleiding

Studenten zijn over het algemeen zeer tevreden over de begeleiding door de praktijkopleiders van de leerbedrijven. De tevredenheid over de begeleiding vanuit school is minder hoog. Slechts 54 procent van de studenten is tevreden over de begeleiding vanuit de opleiding. Bij de vorige monitor was dit nog 61 procent. Ook is slechts 54 procent van de studenten tevreden over de voorbereiding op de stage door de opleiding. De hoop is dat door de afspraken uit het Stagepact deze cijfers de komende tijd omhoog gaan.

Lees hier de nieuwste BPV-monitor

Lees ook: Tevredenheid over stages blijft ondanks corona hoog