BPV Monitor: hoge cijfers voor stages en leerbanen

Studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Ook praktijkopleiders en stagebegeleiders zijn tevreden over de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat blijkt uit de BPV Monitor van SBB.

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door vragen te stellen aan de student, de praktijkopleider van het leerbedrijf en de stagebegeleider van de school. De vragen volgen de opbouw van de bpv-periode: de voorbereiding en matching, het maken van afspraken, de uitvoering en de beoordeling. De tussentijdse resultaten zijn door sommige scholen gebruikt in de verbeterplannen. Ook leerbedrijven kunnen hun resultaten benutten om hun begeleiding nog verder te verbeteren. In 2016 werden ruim 164.000 praktijkopleiders en 22.000 studenten uitgenodigd voor een evaluatie van de bpv-periode. Bijna 32.000 praktijkopleiders en ruim 10.000 studenten vulden de vragenlijsten in. Via pilots bij negen de scholen zijn nog eens ruim 3.000 stagebegeleiders en studenten bevraagd.

Helder beroepsbeeld
De deelnemers aan de monitor weten de bpv goed te waarderen. Studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Van de praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Stagebegeleiders van scholen geven gemiddeld een 7,4. Van alle bevraagde studenten en praktijkopleiders is 90 procent tevreden over het werk en het behalen van de leerdoelen. Uit de gisteren verschenen BPV Monitor blijkt verder dat bijna alle studenten een goed beeld van het beroep kregen. Ongeveer 75 procent van de respondenten zegt dat er afspraken zijn gemaakt tussen de school, het bedrijf en de student. Als die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, is iedereen meer tevreden over het nakomen ervan. Een punt voor verbetering is het aantal contactmomenten met school. Daarnaast ontbreekt soms duidelijkheid over de leerdoelen van de stage of leerbaan.

Resultaat
‘De praktijkopleiders van leerbedrijven, studenten en stagebegeleiders van scholen hebben de afgelopen jaren enorm ingezet op kwaliteitsverbetering’, laat Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad en vicevoorzitter van SBB weten. ‘Dat vertaalt zich nu in dit resultaat. Deze inspanningen zijn een compliment waard.’

Lees ook: Scholen aan de slag met verbetering beroepspraktijkvorming