Brede groep maakt gebruik van eerste STAP-subsidies

Meer dan de helft van de STAP-subsidies uit de eerste aanvraagperiode is naar mensen met maximaal een mbo-opleiding gegaan. Daarmee lijkt de regeling te voldoen aan de wens van brede toegankelijkheid.

De cijfers van het eerste aanvraagtijdvak laten een gespreid gebruik zien in zowel opleidingsniveau als leeftijd. Zo heeft 55 procent van de aanvragers maximaal een mbo-achtergrond. In het verleden maakten vooral hoogopgeleiden gebruik van scholingssubsidies. Ook wat leeftijd betreft is er een mooie spreiding. De leeftijdsklasse onder de veertig jaar is met 55 procent het best vertegenwoordigd. Ruim 20 procent van de aanvragers is boven de vijftig jaar.

Wachtrijen

Het laagdrempelige karakter van de regeling heeft ook tot problemen geleid. Toen op 1 maart de regeling startte, raakten de computers van UWV snel in de problemen. Op enig moment probeerden zo’n 70.000 mensen een subsidie aan te vragen. Het portaal raakte overbelast en er ontstonden lange wachtrijen. Op 3 maart was het budget uitgeput. In totaal zijn er ruim 36.000 aanvragen verleend. Wie te laat was, kan vanaf 1 mei opnieuw proberen een STAP-subsidie te verkrijgen.

Leerrechten

De komende tijd gaat UWV de STAP-regeling verder doorontwikkelen. Op dit moment zijn een kleine 300 opleiders met zo’n 20.000 opleidingen aangesloten op het scholingsregister. Deze ‘robuuste basisvariant’ gaat de komende tijd uitgebreid worden. Zo zullen nog veel meer opleiders en opleidingen in het register komen. Een ‘Toetsingskamer STAP’ ziet erop toe dat de opleidingen arbeidsmarktrelevant zijn. Daarnaast wil UWV het budget gericht gaan inzetten voor specifieke doelgroepen of sectoren. Bovendien is in het coalitieakkoord 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor  leerrechten. Hierbij kan het STAP-budget misschien ook hulp bieden. Het kabinet wil de Kamer voor de zomer nog informeren over de invulling van deze extra middelen.

Gesprekken

De STAP-subsidie vervangt de fiscale scholingsaftrek. Voor mensen die in het verleden van deze aftrek gebruik maakten, kunnen de druiven zuur zijn. In een uitzending van RADAR kwamen burgers aan het woord die in de financiële problemen zijn gekomen door het wegvallen van de scholingsaftrek. In de brief aan de Tweede Kamer erkennen de ministers Van Gennip en Wiersma dat de informatie over de afschaffing van de aftrek niet optimaal is geweest. Op dit moment voert het ministerie gesprekken met gedupeerde burgers. Hieruit wil het ministerie lessen voor de toekomst trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over subsidie voor meerjarige scholingstrajecten. Op dit moment kunnen mensen één keer per jaar een subsidie aanvragen van maximaal duizend euro. Voor wie een meerjarige opleiding volgt, is de huidige STAP-subsidie niet passend.

Lees hier de brief van de ministers over de eerste STAP-subsidies

Lees ook: STAP-budget razendsnel uitverkocht