Breed verzet tegen bezuiniging op praktijkleren in 2019

De bezuiniging van een kleine 20 miljoen euro op de subsidieregeling praktijkleren in 2019 roept breed verzet op. Werkgevers en beroepsonderwijs willen de bezuiniging van tafel.

Op basis van de Subsidieregeling Praktijkleren kunnen werkgevers die een bbl-plek aanbieden een kleine subsidie krijgen. Tot op heden was die subsidie maximaal € 2.700 per leerbaan. Het totale subsidiebedrag is gemaximeerd, hetgeen betekent dat het bedrag per leerbaan minder wordt als er extra leerbanen bijkomen. In 2017 was hierdoor bijvoorbeeld het subsidiebedrag per leerbaan ongeveer € 2.600.

Toekomst
Om een noodzakelijke bezuiniging op de onderwijsbegroting te realiseren, heeft het kabinet besloten in 2019 het beschikbare subsidiebedrag voor praktijkleren te verlagen met 19,5 miljoen euro. In de praktijk betekent dit dat het maximale subsidiebedrag per leerbaan geen € 2.700 maar € 2.500 is. Daarbij laat het kabinet enige twijfel bestaan over de toekomst van de subsidieregeling. Volgens geruchten zou het kabinet overwegen de regeling volledig af te schaffen. In de meerjarenbegroting die op Prinsjesdag openbaar werd, is echter ook voor de komende jaren een bedrag gereserveerd van ongeveer € 200 miljoen voor de regeling.

Frontale aanval
SBB en de MBO Raad zetten de frontale aanval in op de aangekondigde bezuiniging. In een persbericht is sprake van tienduizenden leerbanen die op de tocht staan en een opleidingsstructuur die wordt ‘afgebroken’. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, vindt het onbegrijpelijk: ‘Zonder leerbaan kunnen bbl-studenten geen opleiding starten. Juist terwijl we deze goed opgeleide vakmensen nu en in de toekomst hard nodig hebben.’ Volgens Ineke Dezentjé van SBB leidt de onzekerheid over de subsidieregeling ertoe dat bedrijven niet meer willen investeren in opleidingen: ‘De succesvolle bbl-route voor het opleiden van de broodnodige vakmensen komt onder druk te staan’

Oproep aan de politiek
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven willen dat de bezuiniging van 2019 van tafel gaat en dat de regeling ook na 2019 blijft bestaan. Bij de behandeling van de onderwijsbegroting, in november, zou een en ander geregeld moeten worden.

Lees ook: Niet voldoende subsidie beschikbaar voor leerbanen