Brochure over programma’s voor excellentieonderwijs

Hoe ontwikkel je een goed programma voor excellentieonderwijs? Een nieuwe brochure geeft tal van handvatten en concrete tips.

De brochure Programma’s voor excellentieonderwijs is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij excellentieonderwijs in het mbo. Centraal staat de vraag: hoe ontwikkel je een excellentieprogramma dat meerwaarde heeft voor studenten? Om die vraag te beantwoorden wordt in de brochure een lijst met tien kernpunten van een volledig ontwikkeld honoursprogramma gepresenteerd. De lijst is een handig handvat bij de ontwikkeling van excellentieprogramma’s.

Voorbeelden
In de brochure wordt onder andere ingegaan op het belang van een visie op excellentieonderwijs. Ook is er aandacht voor de vraag of je excellentieprogramma’s moet afronden met een vorm van toetsing of examinering. Net als in de eerdere brochure over selectie bij excellentieonderwijs worden ook in deze brochure tal van voorbeelden uit het hoger onderwijs aangehaald. Op hogescholen en universiteiten is immers al veel meer ervaring met excellentieonderwijs, hier meestal ‘honoursonderwijs’ genoemd. Waar mogelijk worden in de brochure ook concrete voorbeelden uit het mbo behandeld. De brochure is een coproductie van de Universiteit Utrecht en het ROC Midden Nederland.

Dit is de tweede brochure uit een reeks van drie voor ontwikkelaars van excellentieonderwijs in het mbo. In de brochures wordt het onderwerp excellentieonderwijs steeds vanuit een andere invalshoek benaderd, achtereenvolgens de student, het programma en de docent. De derde brochure, over de docent, verschijnt in juni 2018.

Lees ook: Excellentie: leren van ervaringen uit het hoger onderwijs

Foto: Claudia Otten

Geplaatst op 9 februari 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief