Excellentie: leren van ervaringen uit het hoger onderwijs

Bij de ontwikkeling van excellentieprogramma’s kan het mbo veel leren van het hoger onderwijs. In een serie brochures worden ervaringen uit het hoger onderwijs vertaald naar het mbo.

De brochures zijn bedoeld voor ontwikkelaars van excellentieprogramma’s in het mbo. In de brochures worden de ervaringen uit het hoger onderwijs, waar al jarenlang gewerkt wordt met excellentie, vertaald naar het mbo. In het eerste deel van de serie staat de selectie van studenten centraal: hoe kom je tot de selectie van deelnemers voor het excellentieprogramma? In latere brochures komen de inhoud het programma en de rol van de docent aan de orde. De brochures zijn een coproductie van de Universiteit Utrecht en het ROC Midden Nederland.

Versnellen
Leontien Kragten van ROC Midden Nederland denkt dat de brochures in een behoefte voorzien: ‘Veel mbo-scholen zijn enthousiast aan de slag gegaan met excellentie. Tegelijkertijd merk je dat het inrichten van goed excellentieonderwijs voor scholen nog een lastige opgave is. Ervaringen uit het hoger onderwijs zijn dan een goede inspiratiebron. We hopen met deze publicatiereeks de ontwikkeling van excellentie in het mbo te kunnen versnellen.’

Visie
De brochure gaat allereerst in op de vraag welke visies er op excellentieonderwijs bestaan. Vervolgens ligt de focus op de vraag wie de excellente student is: hoe kun je een student herkennen die meer uitdaging kan gebruiken? En wat zijn dan de verschillen tussen het mbo en het hoger onderwijs? Een groot deel van de brochure gaat over selectie; wanneer en hoe selecteer je, wie selecteert er, wat is het effect van selectie en zelfselectie? Daarna komt beeldvorming bij potentiële deelnemers aan bod; welke informatie is nodig om de beoogde groep studenten te interesseren voor een excellentieprogramma, welke rol hebben stafleden hierin? Tot slot wordt ook kort aandacht besteed aan het later instromen in een excellentieprogramma (zij-instroom) en aan studenten die tussentijds afhaken (uitstroom).

De brochure ‘Selectie voor excellentieonderwijs. Ervaringen uit hoger onderwijs vertaald naar het mbo’ is gratis te bestellen door een mail te sturen naar info@mbo-today.nl. U kunt de brochure hier ook als pdf lezen.

Lees ook: Excellentie in het mbo: het beste uit jezelf halen