Excellentie in het mbo: het beste uit jezelf halen

Er bestaat veel enthousiasme bij de mbo-scholen die excellentieprogramma’s aanbieden. Steeds meer groeit het inzicht dat excellentie een grote meerwaarde kan hebben voor de school als geheel. Dat bleek tijdens de tweede landelijke conferentie over excellentie in het mbo.

Aan het begin van de conferentie vertellen vier studenten van gastheer Rijn IJssel op het podium over hun ervaringen met het excellentieprogramma. Zoals kitesurfer Kees Vroomans, die dankzij het excellentieprogramma binnenkort zijn droom kan realiseren om surftrainer te worden in Zuid-Afrika. Of Marjolein van Es, die naast haar opleiding tot onderwijsassistent een verdiepende cursus ontwikkelingspsychologie volgde en een studiereis naar Brussel maakte.

Wensen
Het grootste deel van de goed bezochte conferentie bestaat uit workshops en presentaties, waar scholen volop de gelegenheid krijgen hun ervaringen met excellentieprogramma’s met elkaar te delen. Zo vertelt René Dopper van Rijn IJssel over de door zijn school gehanteerde WISH-methodiek. Centraal hierbij staat de wens van de student. Hij of zij wordt uitgedaagd deze wens te formuleren, zich in te beelden wat het verwerkelijken van die wens betekent en te bedenken welke belemmeringen het realiseren van de wens in de weg staan. Op deze manier staat de student zelf aan de basis van zijn individuele excellentieplan. Alle studenten krijgen de kans mee te doen aan dit programma. De enige eis die Rijn IJssel stelt is dat de student geen studieachterstand heeft.

Talentontwikkeling
Duidelijk is dat iedere school zijn eigen werkwijze hanteert. Vakschool HMC is op basis van twee jaar ervaring tot de conclusie gekomen dat het belangrijk is om de inhoud van het excellentieprogramma van tevoren niet volledig dicht te timmeren. Het is belangrijk, zo leert de ervaring, om het programma af te stemmen op de wensen van de deelnemers. De vakschool heeft ook geleerd dat excellentie niet alleen gericht moet zijn op het nog beter beheersen van het vak, maar ook op het ontwikkelen van persoonlijke competenties als zelfstandigheid en zelfsturing. Misschien is het daarom wel beter om te spreken van talentontwikkeling in plaats van excellentie, denkt Lodewijk Zeevenhoven van het HMC. Bekijk hier zijn Presentatie.

Powerteam
Ook MBO College Zuid, onderdeel van het ROC van Amsterdam, besteedt in het excellentieprogramma veel aandacht aan de ontwikkeling van 21st century skills. Een groep studenten en docenten vormt binnen met MBO College Zuid het POWER-TEAM. In samenwerking met leerbedrijven onderzoekt het team projectmatig onderzoeksvragen. Deelnemers ontvangen na afloop van het programma een certificaat van de Amsterdam Economic Board. Leden van het team, zowel docenten als studenten, zijn altijd herkenbaar aan hun t-shirt. Het gevolg hiervan is dat slim zijn nu ‘cool’ gevonden wordt. Ook René Dopper van Rijn IJssel ziet een cultuuromslag bij de studenten: excelleren mag, het is juist goed als je het beste uit jezelf probeert te halen.

Derde conferentie
Bij de afsluiting van de conferentie geven de deelnemers aan veel geleerd te hebben. Toch zijn er ook nog veel vragen overgebleven, bijvoorbeeld: wat is excellentie? Alle reden voor een vervolgconferentie. De datum is al bekend: 2 november 2017 in Zwolle.

Lees ook: Netwerk excellentie in voorbereiding

Foto: John Voermans