Burgerschapsonderwijs: scholen komen niet tot verbetering

Het burgerschapsonderwijs in het mbo is vaak onder de maat. Ondanks hoge ambities en extra middelen zijn de mbo-scholen er de afgelopen vijf jaar niet in geslaagd tot verbetering te komen. Minister Dijkgraaf grijpt in: hij wil een vorm van examinering invoeren.

Diverse evaluaties van het burgerschapsonderwijs in het mbo leiden tot dezelfde conclusie: het niveau van het onderwijs in burgerschap is – gunstige uitzonderingen daar gelaten – onder de maat. Ondanks extra investeringen en hoge ambities is de situatie de afgelopen vijf jaar niet verbeterd. Dat is volgens minister Dijkgraaf ernstig, want burgerschapsonderwijs is voor de samenleving als geheel van groot belang.

Minder vrijblijvend

De onderzoekers pleiten voor versterking van het burgerschapsonderwijs. Dat moet primair gebeuren door het vak minder vrijblijvend te maken. Minister Dijkgraaf sluit zich aan bij deze conclusie. Hij kondigt aan duidelijke kwalificatie-eisen op te stellen. Hij wil dit samen doen met Dennis Wiersma, als minister verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs, in een ‘goede doorlopende leerlijn’.

Examinering

Op dit moment is er in het mbo sprake van een inspanningsverplichting bij het vak burgerschap. De minister wil graag naar een vorm van examinering. Zijn formulering is nog voorzichtig. Hij verkent de mogelijkheid van ‘een resultaatverplichting of een verruiming van de inspanningsverplichting’. Het kan hierbij gaan om een centraal examen of een schoolexamen. Veel scholen vrezen een nieuw struikelblok voor diplomering en pleiten voor een portfolio-examen.

Bekwaamheid

Naast duidelijke eisen en examinering wil minister Dijkgraaf ook meer inzetten op professionalisering van docenten. In de toekomst zullen docenten burgerschap worden aangesteld op basis van een bekwaamheidsprofiel. Bij de professionalisering van docenten is een belangrijke rol weggelegd voor een nieuw op te richten ‘Expertisepunt Burgerschap’. In dit consortium werken diverse bestaande organisaties, waaronder het Kennispunt mbo Burgerschap en ProDemos, samen. De nieuwe organisatie moet scholen ondersteunen bij de verbetering van het burgerschapsonderwijs.

Lees de brief van minister Dijkgraaf over versterking van het burgerschapsonderwijs in het mbo. Lees ook de onderzoeken van KBA en van Oberon.

Lees ook: Studenten ontevreden over kwaliteit burgerschapsonderwijs