Studenten ontevreden over kwaliteit burgerschapsonderwijs

Veel mbo-studenten zijn ontevreden over de kwaliteit van de lessen burgerschap. De mbo-scholen nemen zich nogmaals voor het burgerschapsonderwijs te verbeteren.

Veel studenten vinden het burgerschapsonderwijs dat zij krijgen onder de maat. Zo’n 22 procent van de studenten vindt het zelfs slecht tot zeer slecht. Gemiddeld geven de studenten het onderwijs in burgerschap een 5,8. Dat blijkt uit een onderzoek van studentenorganisatie JOB.

Panel

De studentenorganisatie heeft bij het eigen panel onderzoek gedaan naar de meningen van studenten over het burgerschapsonderwijs. Uit de ongeveer 1.150 ingevulde enquêtes volgt geen fraai beeld. Veel studenten zien het nut van het vak burgerschap niet in. Voor zo’n 43 procent van de studenten is niet duidelijk wat zij bij het vak leren. JOB vindt het extra zorgwekkend dat 14 procent van de studenten aangeeft zich niet altijd veilig te voelen bij de lessen burgerschap.

Afspraken

Dat versterking van het burgerschap noodzakelijk is, erkennen de mbo-scholen zelf ook. Onlangs hebben zij nogmaals afgesproken hun leven te beteren. In een document hebben de scholen ‘vijf verenigingsafspraken’ vastgelegd over verbetering van het burgerschapsonderwijs. De scholen hebben onder andere afgesproken dat zij allemaal een eigen visie op burgerschap gaan formuleren. Ook hebben ze afspraken gemaakt over het bekwaamheidsprofiel van de docenten en over het beschikbaar stellen van tijd en geld.

Agenda

Het is niet de eerste keer dat de mbo-scholen beloven het burgerschapsonderwijs te verbeteren. In 2017 werd met de nodige tamtam een ‘Burgerschapsagenda’ gelanceerd. Ook toen namen scholen zich al voor allemaal een eigen visie op burgerschap te ontwikkelen. Sommige scholen, zoals Friese Poort, maken hier de laatste jaren echt werk. Andere scholen laten echter weinig verbetering zien. In de nieuwe afspraken hebben de scholen vastgelegd minder vrijblijvend met het vak om te gaan. Zo verplichten zij zichzelf in hun burgerschapslessen evenredige aandacht te besteden aan de vier dimensies van burgerschap.

Bekijk hier het onderzoek van JOB

Lees ook: Scholen moeten eigen visie op burgerschap ontwikkelen