Bussemaker blijft strijden voor kleinschalig onderwijs

De Tweede Kamer was vorige week kritisch over het plan van minister Bussemaker om mbo-scholen op te splitsen in kleinschalige colleges. Toch is de minister niet ontevreden: scholen gaan zelf de menselijke maat bewaken.

In een interview in het Financieel Dagblad blikt de minister terug op het Kamerdebat van vorige week. Ze laat er geen twijfel over bestaan dat ze blijft vechten tegen schaalvergroting in het beroepsonderwijs. In te grote scholen raken leerlingen, maar ook werkgevers, de weg kwijt. Scholen moeten volgens de minister toegankelijker worden en beter inspelen op trends op de arbeidsmarkt.

Geen bakzeil
Het idee om kleinschalige colleges af te dwingen is voorlopig van tafel. Toch is de minister niet van mening dat ze bakzeil heeft gehaald in de Tweede Kamer: ‘Mijn doel was niet dat er een wet kwam, maar dat de onderwijssector in beweging kwam en dat is ook gebeurd. In reactie op mijn voorstel is de MBO Raad zelf in beweging gekomen, en ze werken nu aan meer zeggenschap voor studenten en aan een klachtenregeling om de menselijke maat te bevorderen. Ik tel mijn zegeningen.’

Niet vrijblijvende afspraken
De minister verwijst hiermee naar een brief die de MBO Raad aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs stuurde. In deze brief belooft de MBO Raad dat de schoolbestuurders in gesprek gaan met studentenraden en ondernemingsraden over kleinschalige leeromgevingen: ‘Waar dit in de ogen van de studenten nog onvoldoende het geval is, kunnen de colleges van bestuur niet-vrijblijvende afspraken maken over de wijze waarop een goede organisatie van de onderwijsteams kan zorgen voor de kleinschalige leeromgevingen, herkenbaarheid en thuisgevoel voor studenten.’

Geen fusies
In het interview maakt de minister ook duidelijk dat er wat haar betreft geen fusies meer in het mbo komen. Ook niet als er sprake is van bevolkings- of leerlingenkrimp: ‘Je moet oog hebben voor gebieden waar acute krimp optreedt. Maar ik verzeker u één ding: er komen niet meer fusies in het mbo. Daar houden wij de hand in via de fusietoets’.