BVMBO kritisch over voorlopig advies Rinnooy Kan

De BVMBO reageert teleurgesteld op het voorlopige advies van Alexander Rinnooy Kan om te komen tot een sterke beroepsgroep van leraren. De organisatie denkt dat de gepresenteerde ideeën geen essentiële bijdrage leveren aan het eindelijke doel: het verhogen van de onderwijskwaliteit.

Dit laat de beroepsvereniging van mbo-opleiders in een brief aan Rinnooy Kan weten. De bvmbo vindt onder meer dat het zogenaamde ‘bekwaamheidsonderhoud’ een te prominente rol speelt in het advies. ‘Wij zien dit als een zeer beperkte visie op het vormen van een sterke beroepsgroep’, aldus de BVMBO. ‘We hebben echt een visie gemist over hoe we na deze stap verder kunnen werken aan de versterking van de beroepsgroep: alleen de 59 uur registreren en je budget opmaken is ons inziens te weinig.’

Visie
De BVMBO vindt het jammer dat Rinnooy Kan niet benoemd heeft dat in het mbo al een beroepsvereniging actief is. De BVMBO constateert bovendien dat een visie op de functie en positie van een beroepsvereniging in de sector niet helder is in het advies. ‘Het was helpend geweest als u het belang van een beroepsvereniging bij het positioneren van de beroepsgroep had benoemd. Wie doet wat? Alleen zeggen dat docenten hun recht kunnen claimen is ons inziens te kort door de bocht en het staat een constructieve, beroepsinhoudelijke discussie op de werkvloer in de weg: het doet geen recht aan de belangen die daar spelen. Laat de vakbond de arbeidsrechtelijke positie van de leraar versterken, en ontwikkel verder een sterke beroepsgroep via een andere weg.’

Tijdpad
Als ander punt van kritiek van de BVMBO betreft het tijdpad waarin de volgende stappen gezet moeten worden: ‘Opleiders in het mbo groeien stap voor stap in hun nieuwe rol van een sterke beroepsgroep: dat is een proces van vallen en opstaan. En ook andere partijen in de directe omgeving van mbo-opleiders (…) moeten groeien naar een situatie met een sterke beroepsgroep. We willen elkaar blijven ontmoeten – binnen en buiten de school – om een gezamenlijke taal te ontwikkelen over wat goed onderwijs is. En daar is tijd en moed voor nodig.’

Lees hier de brief van de BVMBO. Lees ook een kritische brief van bvmbo-lid Rob van Seters.

Lees ook:
‘Bekwaamheidsonderhoud is recht van iedere leraar’
Oproep BVMBO: investeer in een sterke beroepsgroep