BVMBO ontwikkelt app over beroepsbeeld docent

Om de professionele ontwikkeling van docenten te ondersteunen heeft de bvmbo vorig jaar het beroepsbeeld van de mbo-docent beschreven. Een app maakt het voor docenten nog makkelijker hiermee aan de slag te gaan.

In maart 2019 lanceerde de beroepsvereniging van mbo-opleiders (de bvmbo) het ‘Beroepsbeeld van de mbo-docent’. Dit document geeft een beeld van het veelzijdige beroep van mbo-docent. Er worden vier werkgebieden onderscheiden. Het eerste gebied is het verzorgen van onderwijs. Dit is de kern van het beroep. Daarnaast zijn er nog drie gebieden: het vernieuwen van onderwijs, het leren van en met collega’s en het organiseren van onderwijs. De loopbaan van een docent kan zich in verschillende richtingen bewegen in de vorm van verbreding van taken of verdieping van expertise.

Functioneringsgesprek

Het beroepsbeeld levert een bijdrage aan de erkenning en de waardering van de docent. En het kan een nuttig hulpmiddel zijn bij gesprekken over loopbaanontwikkeling. Marjan Terweij, directeur Verpleging en Verzorging van het Koning Willem I College (Den Bosch), gebruikt het beroepsbeeld graag bij functioneringsgesprekken: ‘Ik laat het beroepsbeeld met de verschillende kwadranten zien. Docenten herkennen dit vrijwel altijd gelijk en zeggen: ik zit hier, dat ben ik. Dat geeft dan richting en duidelijkheid. Het biedt misschien geen directe oplossing voor de vraag hoe docenten zich kunnen ontwikkelen, maar het geeft wel helderheid en kan richting geven aan ontwikkeling.’

Dialoog

Bij de publicatie van het beroepsbeeld heeft de bvmbo ook een set dialoogkaarten ontwikkeld. Met deze kaarten kunnen docenten onderling het gesprek over kwaliteiten en ambities aangaan. Om de set dialoogkaarten breder toegankelijk te maken heeft de beroepsvereniging nu, samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de Hogeschool van Amsterdam, de dialoogkaarten omgezet naar een app. De handige tool bevat 48 vragen die startpunt kunnen zijn voor reflectie over persoonlijke ontwikkeling, voor een ontwikkelgesprek met een leidinggevende of voor dialoog binnen het team over het gebruik van elkaars kwaliteiten.

De app is geschikt voor Apple en Android.

Bekijk ook dit korte filmpje over het beroepsbeeld mbo-docent