CMMBO wil einde aan groei creatieve opleidingen

Er moet een einde komen aan de groei van creatieve en culturele mbo-opleidingen. De kwalificatiedossiers DTP en Artiesten moeten zelfs volledig worden beëindigd. Dat adviseert de Commissie Macrodoelmatigheid MBO.

Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) onderzoek gedaan naar het arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen. De aanleiding hiervoor vormt de sterke groei van het aantal scholen dat dit soort opleidingen aanbiedt. Deze groei staat in schril contrast met het slechte arbeidsmarktperspectief in de creatieve en culturele sector.

Grote podia
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal studenten dat een creatieve opleiding volgt de laatste jaren spectaculair is gegroeid. Sinds 2005 is het aantal met 65% gestegen tot 60.000 studenten in 2016. Bij sommige opleidingen is de stijging nog groter. Zo is het aantal studenten dat de opleiding ‘Artiesten’ volgt bijna verachtvoudigd: van 400 studenten tot 3.000. Het aantal instellingen dat deze opleiding aanbiedt is gestegen van 8 naar 20. De arbeidsmarkt voor artiesten rechtvaardigt deze stijging niet. De commissie schrijft: ‘Veel studenten van de mbo-opleiding Artiesten dromen van “grote podia” en van succes hebben. De werkelijkheid is dat dit slechts voor enkele individuen is weggelegd.’

Leuk en interessant
Opvallend is dat veel studenten de creatieve opleidingen wel waarderen. Dit komt volgens het onderzoek doordat jongeren vooral een opleiding kiezen die ze leuk en interessant vinden. Het arbeidsmarktperspectief speelt voor hen een ondergeschikte rol. De commissie is van mening dat scholen op basis van hun zorgplicht arbeidsmarktperspectief moeten waken voor een te sterke groei van het aantal leerlingen. ‘Door een opleiding als artiest aan te bieden, wekken scholen de suggestie dat er zicht is op werk. Maar dat is er lang niet altijd’, zegt commissievoorzitter Frans Leijnse in het Financieel Dagblad. Voor sommige opleidingen zou er daarom gewerkt moeten worden met een numerus fixus. Voor de opleiding Artiesten adviseert de commissie zelfs om het kwalificatiedossier te beëindigen. De opleiding heeft volgende de commissie in onvoldoende mate zelfstandige betekenis. Hetzelfde advies geeft de commissie voor het kwalificatiedossier DTP.

Lees hier het volledige advies ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve opleidingen’

Lees ook:
‘Scholen houden te weinig rekening met arbeidsmarktperspectief’
SER: alleen opleidingen met goede arbeidsmarktkansen