Coach helpt bij overstap naar mbo

In een pilot begeleiden coaches risicoleerlingen tijdens hun overstap van het vmbo naar het mbo. Sinds mei kunnen 50 leerlingen rekenen op de steun van drie overstapcoaches. Met succes: inmiddels zijn bijna alle jongeren verzekerd van een opleidingsplaats.

De pilot is een initiatief van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) van de regio Utrecht. Na de meivakantie startten zij de pilot waarin drie overstapcoaches van Young Ambition 50 middelbare scholieren begeleiden in hun overstap naar het mbo. Leerlingen lopen het risico om na het eindexamen uit te vallen van school. Dit om verschillende redenen, zoals het ontbreken van een eigen netwerk, geen alternatieve opleidingskeuze of persoonlijke problematiek. Ondanks begeleiding vanuit de school zijn er leerlingen die de overstap naar het mbo niet alleen kunnen maken. Zo vielen afgelopen jaar in de regio Utrecht 120 leerlingen uit.

Extra begeleiding
Bij de pilot zijn zes scholen uit het voortgezet onderwijs aangesloten. De decanen en mentoren van deze scholen hebben de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben aangedragen bij de Overstaptafels vo-mbo. Sindsdien begeleiden de coaches de leerlingen. Daarbij krijgen de leerlingen niet alleen individuele begeleiding naar een vervolgopleiding, maar is er ook samen met hen gekeken naar een goede opleidingskeuze. Verder helpen de coaches bij het zoeken naar een leerbaan en bereiden ze de leerlingen voor op het intakegesprek bij het mbo.

Klaar
Het ziet er naar uit dat de pilot een succes wordt. Bijna alle jongeren hebben zicht op een plekje op een mbo-school dit schooljaar. Maar, zo zeggen de overstapcoaches: ‘Een overstapcoach is pas klaar als de mbo’er echt in de klas zit.’

Minister Bussemaker is bezig met een wetsvoorstel dat de overgang naar het mbo moet verbeteren.