Commissie Borstlap: persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Bij geboorte krijgt iedere Nederlander een persoonlijk ontwikkelbudget. Gedurende de loopbaan kunnen werknemers uit dit budget hun bijscholing financieren. De commissie-Borstlap presenteert een totaalaanpak voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen.

En opnieuw pleit een commissie voor een grootschalige investering in leven lang ontwikkelen. Na eerdere pleidooien van onder andere Frank Kalshoven (2016), de commissie-Sap (2017) en een onderzoek van SEO (2019) doet nu ook de commissie-Borstlap een duit in een zakje. De analyse en de oplossingen bouwen nadrukkelijk voort op de eerder gedane voorstellen.

Kennisveroudering

Volgens de commissie is kennisveroudering een nieuw sociaal risico dat bestreden moet worden. Als oplossing introduceert de commissie het persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Bij geboorte krijgt iedere Nederlander de beschikking over zo’n budget. Wie een mbo-opleiding afrondt houdt in vergelijking met iemand die een universitaire opleiding heeft gedaan nog extra budget over om gedurende de loopbaan in te zetten.

Loopbaan-APK

In navolging van Frank Kalshoven pleit Borstlap ook voor een periodieke keuring voor werkenden. Bij zo’n ‘niet-vrijblijvende keuring’ worden werkenden (en niet-werkenden) geactiveerd om hun ontwikkelbudget  in te zetten. Gedurende de loopbaan kan het ontwikkelbudget voortdurend aangevuld worden, door bijdragen van de werkgever of de werknemer. Als de werkgever bij ontslag een transitievergoeding moet betalen, kan hij deze in het ontwikkelbudget storten. De ontslagen werknemer kan dan zijn kansen op nieuw werk vergroten door een gerichte opleiding.

Cultuuromslag

Om van het persoonlijk ontwikkelbudget een succes te maken, is volgens de commissie een cultuuromslag nodig. De Commissie pleit daarom voor een landelijke organisatie die werknemers persoonlijke en onafhankelijke begeleiding kan geven. ‘Individuele loopbaanbegeleiding – via loopbaanwinkels of werkhubs – zal beschikbaar moeten komen’, aldus de commissie. In een reactie toont de MBO Raad zich positief over het rapport. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: ‘De aandacht in het rapport voor de continue ontwikkeling van de beroepsbevolking is een keiharde bevestiging van de opdracht aan het onderwijs. Het mbo heeft een belangrijke rol in leven lang ontwikkelen.’

Lees hier alles over het rapport van de commissie-Borstlap

Lees ook: Doorbraak rond leven lang leren nog ver weg