Onderzoek naar vraagfinanciering in het mbo

Kan de introductie van vraagfinanciering in het mbo het leven lang leren stimuleren? Over die vraag buigt een commissie onder voorzitterschap van Jolande Sap zich.

De commissie is per 1 september 2016 ingesteld en heeft de taak advies uit te brengen over het bevorderen van een leven lang leren in het mbo. De commissie is gevraagd de voor- en nadelen van de diverse varianten van vraagfinanciering in beeld te brengen. Naast Jolande Sap, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, zijn de andere leden van de commissie: mevrouw drs. M. Jansen, mevrouw drs. J. Elzenaar-Maathuis, mevrouw C. Korrel en mevrouw ir. S. Bolhuis. De commissie is gevraagd het advies uiterlijk 1 maart 2017 uit te brengen. Op basis van het advies wil de minister wellicht een experiment voor vraagfinanciering beginnen. Gezien de timing is dit echter zeer onzeker: in maart 2017 zijn er verkiezingen.

Wens Kamer
De Tweede Kamer wil al langer experimenteren met vraagfinanciering in het mbo. Minister Bussemaker is hier geen voorstander van, maar laat nu toch een commissie de voor- en nadelen in kaart brengen.

Lees ook:
Tweede Kamer dwingt experiment vraagfinanciering af
Verkenningscommissie onderzoekt vraagfinanciering