Tweede Kamer dwingt experiment vraagfinanciering af

De minister ziet er geen heil in, maar de Tweede Kamer wil het toch: vraagfinanciering in het mbo. Voor Prinsjesdag 2016 moet minister Bussemaker met een plan komen.

In een motie van de Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Michel Rog (CDA) wordt de regering gevraagd te onderzoeken op welke wijze ook in het mbo – in navolging van het hbo – geëxperimenteerd kan worden met vraagfinanciering. De motie werd gisteren ondanks een negatief advies van minister Bussemaker aangenomen.

Toekomstvisie
In de toekomstvisie van Lucas (VVD) wordt op termijn het systeem van aanbodfinanciering (via de scholen) vervangen door vraagfinanciering (via leerlingen). Naast mbo-scholen kunnen dan ook bijvoorbeeld bedrijven opleidingen aanbieden. In een andere, eveneens aangenomen motie, wordt de regering gevraagd de aanvraagprocedure voor nieuwe mbo-scholen te vergemakkelijken. Een leerbedrijf als De Vries Makkum hoeft dan niet meer samen te werken met een mbo-school.