‘Concurrentiedruk tussen scholen neemt toe’

Vanwege demografische krimp zou het verstandig zijn als mbo-scholen meer zouden samenwerken. Maar in de strijd om de student neemt de concurrentiedruk in het mbo juist toe. Dat stelt adviesbureau The Next School.

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over samenwerking tussen mbo-scholen en macrodoelmatigheid. In sommige regio’s wordt ook meer samengewerkt, maar er is ook sprake van een groeiende concurrentiestrijd tussen scholen. Die conclusie trekt adviesbureau The Next School op basis van een globale data-analyse. Het blijkt bijvoorbeeld dat er grote verschillen zijn in de ontwikkeling van het aantal vmbo-leerlingen in een regio en de ontwikkeling van het aantal mbo-studenten op scholen. Zo groeit in de regio Groningen het Alfa College veel sneller dan Noorderpoort.

Data-gedreven
Met het rapport wil The Next School laten zien wat er allemaal mogelijk is op basis van big data. De onderzoekers zien kansen voor een ‘data-gedreven instelling’, een school die het beleid baseert op analyse van allerlei beschikbare data. Dit gebeurt volgens de onderzoekers nog veel te weinig. Zo is het rapport kritisch op de huidige instrumenten voor het meten van kwaliteit in het mbo. Investeren in kwaliteit hoeft bovendien niet ten koste te gaan van de financiële stabiliteit van een instelling. De onderzoekers vonden namelijk een positief verband tussen de solvabiliteit van instellingen en de kwaliteit daarvan.

Feiten
De onderzoekers adviseren mbo-scholen strategische beslissingen meer te baseren op feiten en data. Dankzij inzet van data kan een instelling tijdig problemen in kaart brengen. Daarbij kunnen ze monitoren welke besluiten goed en niet goed uitpakken. Het rapport constateert verbetermogelijkheden bij huisvesting, inkoop, doorstroom en monitoring van verzuim.

Het rapport ‘Verschillen in het mbo. Een onafhankelijke blik op de variatie in operationele, financiële en kwaliteitsprestaties van de MBO-instellingen anno 2017’ is hier te downloaden.

Lees ook: ROC TOP moet stoppen met eenzijdige concurrentie in Almere