Conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’

Op 13 oktober 2017 vindt de conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’ plaats. Een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen.

De mbo-scholen hebben ondertussen een jaar ervaring opgedaan met het werken met keuzedelen. Scholen hebben daarbij de nodige problemen ondervonden, bijvoorbeeld met de examinering en de logistiek. Maar er zijn ook oplossingen gevonden. Om alle ervaringen met keuzedelen uit te wisselen organiseert de regieorganisatie Herziening MBO op 13 oktober 2017 de conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het werken met keuzedelen: docenten, teamleiders, afdelingshoofden, studieloopbaanbegeleiders én functionarissen met taken zoals planning en roostering. Het programma van de conferentie wordt zoveel samengesteld samen met de scholen. Aan de orde komen onderwerpen als:
– Hoe pak je het ontwikkelen van een keuzedeel aan?
– Hoe zorg je voor een aantrekkelijk aanbod van keuzedelen?
– Hoe geef je het keuzedeel een goede plek binnen het onderwijsprogramma?
– Hoe ondersteun je studenten bij de keuze voor een keuzedeel?
– Hoe kom je aan goed lesmateriaal voor het onderwijs in keuzedelen?
– Hoe kom je tot goede examens?

Sessies
Tijdens de conferentie vinden tientallen sessies plaats, verzorgd voor scholen maar ook door organisaties als SBB, de Onderwijsinspectie en de MBO Raad. Ook worden vraag en aanbod van leermiddelen en examenproducten bij elkaar gebracht. Kortom: op 13 oktober is Postillon Hotel Utrecht/Bunnik the place to be.

Klik hier voor meer informatie over de conferentie.