Convenant om doorstroom mbo-hbo verder te verbeteren

Een goede doorstroom tussen mbo en hbo kan de segregatie in de Nederlandse samenleving verminderen. In een convenant hebben de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen afspraken gemaakt om een ‘doorbraak’ te realiseren.

In het convenant spreken de beide sectororganisaties af dat zij zich samen willen inspannen voor een optimale aansluiting tussen mbo en hbo. Volgens het convenant is doorstroom van mbo naar hbo een belangrijke emancipatieroute voor studenten die niet vanzelfsprekend hoger onderwijs volgen. Niet alleen het recht op doorstroming is belangrijk, maar ook een goede aansluiting bij de overgang. ‘Een goede doorstroom moet een tegenkracht tegen de toenemende segregatie vormen’, zo staat te lezen in het convenant.

Regionale afspraken

Het convenant presenteert niet één kant-en-klare oplossing voor goede doorstroom. Op een flexibele manier zullen scholen regionaal samen afspraken moeten maken om mbo-studenten optimale kansen te geven. Bij voorkeur onderzoeken de scholen op opleidingsniveau hoe studenten het beste ondersteund kunnen worden bij hun overstap naar het hbo.

Maatschappelijke uitdagingen

Volgens het convenant kunnen maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, het bestrijden van armoede en de stijgende zorgkosten een katalysator vormen om de samenwerking tussen mbo en hbo te intensiveren. De sectorraden spreken dan ook af om de samenwerking bij dit soort thema’s te versterken.

Keuzedelen

In het convenant belooft de MBO Raad zich in te zetten voor keuzedelen die studenten voorbereiden op doorstroom. In de kwalificatiedossiers zal ook meer aandacht besteed gaan worden aan het doorstroomperspectief van de mbo-opleidingen. De helft van de gediplomeerden op niveau 4 maakt namelijk de overstap naar het hbo. Volgens Ton Heerts is het laatste opleidingsjaar essentieel: ‘In dit diplomajaar maakt het uit of je kiest voor een vervolgopleiding of voor de arbeidsmarkt. Als je kiest voor het hbo volg je een andere route. Daarom is het zo belangrijk dat we jongeren voorbereiden op die overstap, bijvoorbeeld door keuzedelen aan te bieden waarin we studenten voorbereiden op het hbo.’

Praktijkgericht

De hogescholen beloven meer aandacht te besteden aan de praktijkgerichte manier van leren van mbo-studenten. ‘Binnen het mbo en hbo wordt op een andere manier lesgegeven’, zegt Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. ‘Onderwijs in het hbo is meer projectmatig dan in het mbo. Het hbo heeft ook een meer theoretische context. Met dit convenant onderstrepen we onze inzet voor een makkelijkere overstap binnen het beroepsonderwijs: door studenten al in het mbo voor te bereiden en begeleiding op maat te bieden in het hbo. Gebleken is dat vooral de eerste honderd dagen in het hbo cruciaal zijn’, aldus Limmen.

Lees hier het convenant ‘Doorstroom mbo-hbo’

Lees ook: Afspraken over samenwerking mbo-hbo bij Associate Degree