Creatieve opleidingen: scholen hebben wat uit te leggen

Minister Van Engelshoven wil scholen de kans geven zelf orde op zaken te stellen bij creatieve opleidingen met minder goede baankansen. Direct ingrijpen wil zij nog niet, maar: ‘Scholen hebben heel wat uit te leggen’.

In een Kamerdebat over de creatieve opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief drong met name de VVD aan op snel ingrijpen. Zohaïr El Yassini, met mbo-speldje op de borst, verwees naar het kritische rapport van de Commissie Macrodoelmatigheid. Op basis van onderzoek adviseerde deze commissie in april 2018 per direct te stoppen met de opleiding Artiest. Wat El Yassini betreft is de maatregel die de scholen zelf inmiddels hebben voorgesteld – het bevriezen van het aantal studenten op het huidige niveau – te mager. Hij wil dat scholen kritische eisen stellen aan potentiële studenten en het aantal opleidingsplaatsen sterk beperken.

Dromen najagen

Hoewel El Yassini steun kreeg van CDA en PVV kreeg hij ook de nodige kritiek over zich heen. Zo betoogden Zihni Özdil (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) dat de VVD zelf schuldig is aan het slechte arbeidsmarktperspectief van creatieve opleidingen, omdat de VVD tien jaar geleden bezuinigd heeft op cultuur. Paul van Meenen (D66) verweet El Yassini dat hij het jongeren onmogelijk wil maken om hun dromen na te jagen.

Geduld

In haar reactie toonde minister Van Engelshoven wel begrip voor de wens van de VVD. Toch riep zij de Kamer op tot geduld: ‘Ingrijpen is echt het laatste middel. Ik vraag om geduld. We zouden misschien allemaal wel sneller willen, maar zelfregulering kost nu eenmaal tijd.’ Van Engelshoven heeft goede hoop dat de scholen zelf orde op zaken stellen. Eind mei komen SBB en MBO Raad met hun reactie op het advies. De minister spreekt van een ontzettend dappere stap: ‘Ik vind het mooi dat de SBB en de mbo-sector samen hebben gezegd: wij gaan de minister en de samenleving laten zien dat we dit op een goede manier kunnen. Ik vind dat dat waardering behoeft.’

Reductie

Van Engelshoven gaat er overigens van uit dat de scholen linksom of rechtsom komen tot een reductie van het aantal creatieve opleidingen. Bevriezen van het aantal opleidingsplekken vindt zij slechts een eerste stap. Een motie van El Yassini om direct in te grijpen ontraadt zij dan ook vooral omdat zij het beginsel van ‘zelfregulering’ serieus wil nemen: ‘Het gaat misschien iets minder snel dan we allemaal hadden gedacht, maar dit is wel een heel mooie oefening in macrodoelmatigheid en de wijze waarop een sector omgaat met zijn taak.’ Het wachten is nu dus op de reactie van SBB eind mei. Eventuele maatregelen kunnen daarom niet eerder ingaan dan vanaf schooljaar 2020/2021.

Foto: Claudia Otten

Lees meer over dit onderwerp in ons Dossier Macrodoelmatigheid

Geplaatst op 7 maart 2019 terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…