De ‘mystery guest’ als oplossing voor stagediscriminatie?

De gemeente Amsterdam wil met het project ‘Mystery Guest’ discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken. Als werkgever wil Amsterdam zelf het goede voorbeeld geven.

Doelstelling van het project is te komen tot een ‘constructieve signalerende Mystery Guest aanpak’. Via drie experimenten probeert bureau Play to Work meer inzicht te krijgen in manieren om discriminatie op de stagemarkt tegen te gaan.

Biasarm

Het grote doel van het project is ‘biasarme matching’ op de stagemarkt.
Daarbij helpt de ‘mystery matching app’. De app ondersteunt de matching van student en stageplaats. Hierbij wordt louter gekeken naar vaardigheden en dus niet naar zaken als afkomst, naam, etniciteit en postcode. Deze vorm van matching wordt ‘biasarm’ genoemd, omdat de vaardigheden het vertrekpunt zijn en niet voorkeuren of vooroordelen. Dit vergroot de toegang tot de stagemarkt voor iedereen.

Belemmerende brillen

Uit de experimenten blijkt dat alle spelers last hebben van ‘belemmerende brillen’. Zo zien veel mkb-ondernemers studenten met een niet-westerse achtergrond als minder gemotiveerd. De studenten zelf voelen zich snel gediscrimineerd vanwege hun afkomst. Bij scholen is er ook een belemmerende bril: zij weten niet goed hoe ze moeten omgaan met stagediscriminatie en hebben geen goed systeem van meldingen.

Aanbestedingen

Volgens de onderzoekers kan de gemeente Amsterdam zelf ook iets doen aan stagediscriminatie. Bijvoorbeeld door bij aanbestedingen de eis te stellen dat organisaties een actief beleid hebben om discriminatie tegen te gaan.

Lees hier meer over de experimenten met de mystery guest

Lees ook: Onderzoek: stagediscriminatie is urgent probleem