De Rooi Pannen moet aantal marketingstudenten beperken

De Rooi Pannen concurreert nog steeds met Curio om de gunst van marketingstudenten in West-Brabant. De school moet hiermee stoppen en beter overleg voeren met Curio, aldus minister Van Engelshoven.

De Rooi Pannen moet een grens stellen aan het aantal marketingstudenten. Volgend jaar mag dit aantal op teldatum 1 oktober maximaal 460 zijn. Hiervan mogen er maximaal 140 in Breda studeren. Deze eis stelt minister Van Engelshoven in een brief aan de  van oorsprong Tilburgse mbo-instelling. De minister doet dit op basis van een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid. Die heeft de afgelopen maanden, op verzoek van Curio, nader onderzoek gedaan naar de marketingopleidingen in West-Brabant.

Strijd

Een vergelijkbaar onderzoek voerde de Commissie Macrodoelmatigheid vorig jaar ook al uit. Ook toen was de conclusie dat De Rooi Pannen onnodig de concurrentie aangaat met Curio. De strijd wordt vooral gevoerd in Breda. Curio biedt hier al langere tijd een marketingopleiding aan. Desondanks probeert De Rooi Pannen, actief in Tilburg, Eindhoven en Breda, zijn tentakels uit te strekken naar West-Brabant. Onder druk van de Commissie Macrodoelmatigheid zag De Rooi Pannen hiervan af.

Breed basisjaar

Nu blijkt dat De Rooi Pannen via een andere route toch de concurrentie met Curio is aangegaan. De school is dit jaar in Breda gestart met een breed basisjaar ‘Travel, Marketing, Leisure & Events’. Dit is strikt genomen geen marketingopleiding, maar het curriculum is wel gebaseerd op het kwalificatiedossier ‘Marketing, communicatie en evenementen’. Opnieuw concludeert de Commissie Macrodoelmatigheid dat de school hiermee zijn zorgplicht arbeidsmarktperspectief onvoldoende naleeft. Bovendien heeft De Rooi Pannen zonder overleg met Curio besloten deze opleiding te starten. Reden voor de minister om te eisen dat De Rooi Pannen het aantal studenten dat een opleiding volgt die is gebaseerd op het kwalificatiedossier ‘Marketing, communicatie en evenementen’ terug te brengen. Het maximumaantal van 460 studenten is gebaseerd op het aantal marketingstudenten van De Rooi Pannen in schooljaar 2019/2020 in Tilburg.

Mediation

De minister beveelt De Rooi Pannen verder ten zeerste aan om een mediator aan te stellen. Zo’n mediator kan helpen om de afstemming met Curio en andere Brabantse mbo-scholen te verbeteren. Volgens de Commissie Macrodoelmatigheid is De Rooi Pannen bereid om afspraken te maken, op voorwaarde dat ook andere Brabantse mbo-scholen een grens stellen aan het aantal marketingstudenten. Wordt dus vervolgd.

Lees hier de brief van de minister en het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid

Lees ook: De Rooi Pannen ziet af van marketingopleiding in Breda