Deltaplan voor extra banen in de noordelijke energiesector

Zo’n 3.400 nieuwe en omgeschoolde technici moeten binnen vier jaar de energiesector in de noordelijke provincies een impuls geven. Dit is de doelstelling van een deltaplan voor het energie-onderwijs op de noordelijke mbo-opleidingen. Het plan ontvangt een subsidie van twee miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds.

Het totale aantal van 3.400 technici wordt bereikt door het opleiden van 2.400 studenten aan de noordelijke roc’s en aoc’s en de omscholing van 1.000 werknemers van bedrijven in het Noorden. Daarnaast voorziet de aanpak in de bijscholing van 300 docenten. Met het deltaplan is zo’n zes miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt in het kader van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgebracht door de lokale mbo-scholen, de noordelijke overheden, het ministerie van OCW en 45 bedrijven uit de energiesector.

Energy College
Het samenwerkingsproject komt uit de koker van het Energy College. Dit is gestart in 2015 en bestaat uit: ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College, Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en Terra MBO. Gezamenlijk werken de zeven instellingen aan het energie-onderwijs in de noordelijke provincies. Het Energy College acht het deltaplan nodig om het tekort aan technisch personeel voor de sector tegen te gaan. Het College kiest samen met de bedrijven daarnaast voor omscholing omdat het aantal arbeidsplaatsen in de aardgassector in het noorden de komende jaren gestaag afneemt.

Wisselwerking
Het plan voorziet in een verregaande samenwerking tussen scholen en bedrijven. Het kent drie onderdelen: werving van kandidaten, onderwijsvernieuwing en de vorming van een zogenoemd Community of Practice. In deze gemeenschap ontwikkelen bedrijven en scholen gezamenlijk kennis en wisselen ze die kennis uit. Daarnaast is het de bedoeling dat de gemeenschap zorgt voor langdurige samenwerking tussen alle partijen. Het plan gaat er verder vanuit dat het aantal bedrijven dat meewerkt jaarlijks verder groeit.

Via het Regionaal Investeringsfonds stimuleert het ministerie van Onderwijs publiek-private samenwerking in de regio. Het Energy College is één van de projecten die nu RIF-subsidie krijgt. Klik hier voor een volledige lijst.

Lees ook:
Energy College van start
Regionaal Investeringsfonds met vier jaar verlengd