Deltion College sluit collectief contract voor MBO Connect

Het Deltion College (Zwolle) heeft een collectief contract afgesloten met de BVMBO voor het gebruik van MBO Connect.

Bert Beun, voorzitter van het College van Bestuur van het Deltion College, en Andries Knol en Marjolein Held namens de BVMBO tekenden een collectief contract voor MBO Connect voor al het onderwijzend personeel van het Deltion College.

Platform

Het Deltion College is de eerste mbo-instelling die voor haar opleiders een collectief contract afsluit met de BVMBO voor het gebruik van het platform MBO Connect. Het contract is voor de duur van drie jaar en gaat in op 1 september van dit jaar. MBO Connect is het platform waar opleiders in het mbo elkaar ontmoeten. Op dit moment maken al zeventien scholen gebruik van het gratis abonnement. Het Deltion College is  de eerste school die dit contract voor MBO Connect verlengt.

Lees ook: Online community voor het mbo