Denkhulp voor excellentieonderwijs in het mbo

Welke lessen zijn er te leren van mbo-scholen die met excellentieprogramma’s bezig zijn? Wat zijn hun tips? Het boek Word gewoon excellent! gaat in op die vragen.

Op 1 maart is het boek Word gewoon excellent! Denkhulp voor excellentie in het mbo verschenen. Het boek maakt tot nog toe opgedane ervaringen met excellentie-onderwijs toegankelijk voor andere scholen. Op vier aspecten van een mbo-opleiding wordt beschreven wat nodig is om duurzaam excellentie-onderwijs te realiseren. Deze vier aspecten zijn:

Visie: Wat moet er in een visie op excellentie-onderwijs aan de orde komen? En meer concreet: Welke keuzes moeten gemaakt bij het ontwerpen van een excellentie-programma?
Organisatie: Wat moet er allemaal georganiseerd rondom excellentie-onderwijs?
Mensen: Wat moeten medewerkers die met excellentie-onderwijs bezig zijn weten en kunnen? Hoe kan een mbo-instelling dat faciliteren?
Cultuur: Wat is een cultuur van excellentie en hoe kunnen medewerkers hieraan bijdragen?

Door de informatie in heldere kaarten weer te geven biedt het boek scholen handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Het boek ‘Gewoon excellent!” is gemaakt door De Argumentenfabriek op basis van input van de denktank Excellentie in het mbo. Hierin zitten deskundigen vanuit zes scholen: ROC Midden Nederland, Rijn IJssel, Deltion, ROC Mondriaan, Grafisch Lyceum Rotterdam en Noorderpoort.

Het boek is hier verkrijgbaar.

Lees ook: Brochure over programma’s voor excellentieonderwijs