Derde subsidieronde voor onderzoek in het beroepsonderwijs

De derde subsidieronde voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het beroepsonderwijs is geopend. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 5 juni. Op 12 april organiseert NRO een bijeenkomst voor geïnteresseerde onderwijsprofessionals en onderzoekers.

Praktijkgericht onderzoek in het beroepsonderwijs is een hot topic aan het worden. Vorige week meldde MBO-today al dat docenten met hun reeds afgeronde praktijkgericht onderzoek kunnen meedingen naar de zogeheten ‘verbindingsprijzen’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Maar er is ook goed nieuws voor docenten die nog geen onderzoek hebben verricht, maar dit wel graag willen doen: het NRO heeft onlangs een nieuwe subsidieronde geopend voor driejarige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het beroepsonderwijs. Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor zowel onderwijsprofessionals als onderwijsonderzoekers. Het gaat om onderzoek binnen vier thema’s: onderwijs op maat, dynamische arbeidsmarkt, verbinding in de beroepsonderwijskolom en professionele schoolorganisaties. De projecten moeten concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren.

Matchmakingsbijeenkomst 12 april
Donderdagmiddag 12 april vindt een matchmakingsbijeenkomst plaats in Utrecht voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers die mee willen doen aan deze subsidieronde. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de geïnteresseerden elkaar leren kennen en eventuele consortiumpartners vinden voor hun onderzoeksproject.

Procedure
De procedure voor de toekenning van financiering verloopt in twee fasen. Allereerst kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van een projectidee. Het NRO selecteert de beste ideeën. In werkconferenties kunnen de geselecteerde consortia vervolgens op basis van collegiale toetsing hun idee uitwerken tot een volledig onderzoeksvoorstel. De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 5 juni 2018; voor de startaanvraag is dat 6 september. Het totale budget bedraagt 3.760.000 euro voor meerdere driejarige projecten.

Meer informatie
Call for proposals praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs
Aanmeldpagina matchmakingsbijeenkomst
Programmapagina beroepsonderwijs

In de MBO-krant 49 kun je interviews lezen met twee mbo-docenten die het onderzoeksavontuur aan durven te gaan. Dit nummer verschijnt op 21 mei.