Digitaal scholingsoverzicht met meer dan 70.000 opleidingen

Het online platform ‘Leeroverzicht’ bevat een overzicht van zo’n 70.000 opleidingen, trainingen en cursussen. Wie op zoek is naar een opleiding kan hier terecht.

Het scholingsoverzicht is ontwikkeld door de Rijksoverheid met middelen uit het Nationaal Groeifonds. Het platform moet werkenden of werkzoekenden stimuleren tot ‘leven lang ontwikkelen’. Naast een overzicht van opleidingen biedt het platform ook een beeld van financiële regelingen en subsidies die cursisten kunnen gebruiken. Het gaat om maar liefst 300 financiële regelingen voor een tegemoetkoming in de kosten voor scholing. Tenslotte kunnen bezoekers ook informatie krijgen over mogelijkheden voor loopbaanadvies, bijvoorbeeld via de leerwerkloketten.

Verwachtingen

Minister Dennis Wiersma, die verantwoordelijk is voor het onderwerp ‘leven lang ontwikkelen’, heeft hoge verwachtingen van het platform: ‘De wereld om ons heen verandert continu en dat vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van ons allemaal. Op het platform kunnen werkzoekenden en werkenden terecht voor informatie over opleidingen. We hebben veel goed opgeleide mensen nodig voor alle grote veranderingen die we aan moeten pakken, zoals de energietransitie. Iedereen is hard nodig!’’

Diplomagericht

Ook de MBO Raad is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het platform. De diplomagerichte opleidingen van de mbo-scholen zijn opgenomen in het overzicht. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: ‘Of je nu stukadoor bent of verkoper: het is belangrijk om je kennis en ervaring steeds weer bij te schaven. Met de huidige krapte staat de arbeidsmarkt te springen om goedopgeleide mbo’ers.’

Personaliseren

Het aanbod aan opleidingen en financiële regelingen wordt voortdurend geactualiseerd. Verder is het de bedoeling het platform uit te breiden met extra mogelijkheden. Zo zal het straks ook mogelijk zijn om te zien welke opleidingen het meest gewenst zijn en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn. Het is de ambitie om het platform uiteindelijk te ‘personaliseren’. In het oorspronkelijke plan zouden ook ervaringen van cursisten worden opgenomen, zoals dat gebruikelijk is in de deeleconomie. Deze mogelijkheid is er nu nog niet.

Bekijk hier het platform ‘Leeroverzicht’