Dijkgraaf houdt vast aan vrije studiekeuze jongeren

Steeds meer cruciale sectoren kampen met personeelstekorten. Maar minister Dijkgraaf wil niet tornen aan de vrije studiekeuze van jongeren. ‘We gaan jongeren niet dwingen, we gaan ze helpen’.

Vanwege de grote personeelstekorten in sectoren als zorg en techniek, wordt de roep om meer te sturen op de studiekeuze van jongeren steeds luider. Zo suggereerde de commissie-Asscher om het lesgeld voor tekortstudies te verlagen. Ook zou voor bepaalde mbo-studies een numerus fixus moeten gelden. Minister Dijkgraaf voelt echter niets voor dit soort maatregelen. In de werkagenda mbo stelt hij de ‘persoonlijke groei’ van de student centraal.

Uitdaging

In de agenda wordt geconstateerd dat het mbo-diploma nu al een zeer goede kans biedt op een baan. Van de afgestudeerde mbo’ers vindt meer dan tachtig procent binnen drie maanden werk. Anderzijds ligt er bij het mbo ook een flinke uitdaging: zorgen voor voldoende goed opgeleide vakmensen in sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de techniek. Al vaker is vastgesteld dat zonder deze vakmensen Nederland nooit de noodzakelijk energietransitie kan realiseren.

Keuze

In de agenda is daarom als doelstelling geformuleerd dat meer studenten ‘een weloverwogen keuze’ maken voor een opleiding in een van de krapteberoepen. Opgesomd is ook om welke (krapte)sectoren het gaat: zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid, kinderopvang, woningbouw en digitalisering. Het is de bedoeling dat scholen, zowel in het voortgezet onderwijs als in het mbo, studenten nog beter gaan ondersteunen bij het kiezen van een studie. In die voorlichting zal duidelijk worden gemaakt welke opleidingen de beste kans op werk bieden. KiesMBO, een site die helpt bij het kiezen van een mbo-studie, zal de kansrijke beroepen meer in de spotlight zetten. In de woorden van minister Dijkgraaf: ‘We gaan jongeren niet dwingen, we gaan ze helpen een goede keuze te maken.’

Loopbaanoriëntatie

Om scholen te ondersteunen bij hun voorlichtingstaak, stelt het ministerie de komende tijd ruim dertig miljoen euro per jaar beschikbaar voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. Met dit geld kunnen scholen, in samenwerking met regionale werkgevers, onderzoeken aan welke vakmensen in de regio de grootste behoefte bestaat. Ook kunnen zij hiervoor bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken organiseren of alumni inzetten.

Evaluatie

Het doel van al deze inspanningen is de instroom in de tekortsectoren te laten stijgen. Het ministerie gaat samen met de scholen volgen in hoeverre dit daadwerkelijk gebeurt. Als dat onvoldoende het geval is, kunnen ministerie en scholen aanvullende maatregelen nemen. Wellicht komen dan eerder gesuggereerde voorstellen, zoals het verlagen van het lesgeld bij tekortstudies, aan bod.

Lees ook: Dijkgraaf wil niet sturen op studiekeuze studenten