Dijkgraaf wil afspraken met werkgevers over jongeren zonder diploma

Minister Dijkgraaf wil landelijke afspraken maken met werkgevers over het opleiden van jongeren die nog geen diploma hebben. Dit is een van de acties die de ongediplomeerde schooluitval moeten tegengaan.

In een brief geeft minister Dijkgraaf een uitwerking van het actieplan tegen voortijdig schoolverlaten. Het actieplan is nodig omdat het aantal jongeren dat zonder diploma school verlaat toeneemt. In het studiejaar 2021-2022 ging het om 30.000 jongeren, het hoogste aantal sinds tien jaar. In 2026 moet dit aantal zijn gedaald tot minder dan 18.000.

Doorstroompunt

Het actieplan bouwt voort op de aanpak die het ministerie al vele jaren hanteert. Een belangrijke rol is weggelegd voor de regionale meld- en coördinatiepunten, die voortaan doorstroompunten heten. Vaste elementen in de aanpak zijn het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen die tot uitval kunnen leiden, een verscherpte aanwezigheidsaanpak, ook voor jongeren boven de 18 jaar, en de inzet van hulpverlening binnen de school. Minister Dijkgraaf heeft daarnaast veel extra geld beschikbaar gesteld voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) en voor studenten op niveau 2. Ook is er geld beschikbaar voor oriëntatieprogramma’s voor jongeren die nog niet weten welke mbo-opleiding ze willen gaan volgen.

Groenpluk

In de aanpak is daarnaast aandacht voor het tegengaan van ‘groenpluk’. In de huidige krappe arbeidsmarkt verleiden werkgevers vaak jongeren om, nog voordat ze een diploma hebben, aan het werk te gaan. Op de lange termijn is dat voor jongeren ongunstig: hun kansen op de arbeidsmarkt zijn zonder diploma kleiner. Minister Dijkgraaf wil daarom harde afspraken maken met werkgevers over het opleiden van jonge werknemers zonder diploma. Als een werkgever een jongere van school ‘plukt’, moet hij zorgen voor een opleidingstraject dat uiteindelijk toch tot een diploma leidt. Met minimaal zes sectoren wil Dijkgraaf dit soort afspraken maken.

Intentieverklaring

Dit is niet de eerste keer dat het ministerie van Onderwijs afspraken wil maken met werkgevers over het opleiden van jongeren zonder diploma. In 2020 sloot het ministerie al met MKB Nederland en VNO-NCW een intentieverklaring over groenpluk. Hierin verklaarden werkgevers dat zij de intentie hebben om jongeren die zonder diploma in dienst komen een leerwerktraject aan te bieden. Kennelijk zijn deze intenties onvoldoende gerealiseerd. De landelijke afspraken die minister Dijkgraaf nu wil maken met sectoren moeten een concrete vertaling krijgen in de regio. De regionale doorstroompunten moeten dan afspraken maken met regionale werkgevers over het opleiden van ongediplomeerde jongeren. Minister Dijkgraaf verwijst daarbij als goed voorbeeld naar Albert Heijn. Deze supermarktketen heeft afspraken met mbo-scholen over het opleiden van schoolverlaters.

Lees hier het Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst

Lees ook: Sterke stijging aantal voortijdig schoolverlaters