‘Docenten spelen belangrijke rol bij kwaliteitsafspraken’

Op 14 december organiseerde de bvmbo een diner pensant over kwaliteitsafspraken in het mbo. In een nieuwe ronde zou meer ruimte moeten zijn voor regionale invulling. Docenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Het diner werd georganiseerd in het kader van de leergang Teacher in the Lead. Een denktank van vijf mbo-scholen heeft een manifest geschreven over een nieuwe ronde kwaliteitsafspraken. Deze denktank stelt voor om de kwaliteitsafspraken te koppelen aan ontwikkelingen in de regio in plaats van een blauwdruk met eenduidige landelijke (reken)regels. De beroepsvereniging greep dit aan als uitnodiging, en nodigde leden uit om mee te denken tijdens het diner pensant. Tijdens het driegangendiner werd druk gebrainstormd over de nieuwe kwaliteitsafspraken. De centrale vragen: hoe blikken we terug op de huidige kwaliteitsafspraken? Hoe willen we dat de nieuwe afspraken er uit gaan zien? En welke rol kan de beroepsvereniging hierin vervullen?

Vitaliteit terugbrengen

De eerste gespreksronde werd ingeleid door Ingeborg Janssen, lid van het College van Bestuur van Gilde Opleidingen. ‘In de vorige kwaliteitsafspraken werd het doel gesteld het mbo-onderwijs te verbeteren’, vertelt ze. ‘Mbo-instellingen werden gestimuleerd doelen te stellen door hen een financiële impuls in het vooruitzicht te stellen: bij het halen van de doelen, krijgt de school iets extra’s. Maar dat zorgde bij veel instellingen ook voor financiële onzekerheid. Want hoe snel kun je verandering meetbaar maken? Soms is dat niet binnen een jaar.’ Deze opmerking wordt herkend door een van de deelnemers. ‘Voor mij voelt het niet als financiële prikkel, maar als een straf wanneer we de doelen als school niet halen.’ Daarnaast is het belangrijk dat de docenten ‘eigenaar worden’ van de projecten rondom de gestelde doelen. ‘Alleen dan breng je die vitaliteit terug naar de docent en gaat het leven binnen de school.’

Feedback studenten
In de gespreksrondes die volgden werd geleidelijk steeds duidelijker waar de nieuwe afspraken volgens de aanwezigen aan moeten gaan voldoen. De nadruk ligt volgens hen op de manier waarop er gemeten wordt. ‘Als docenten open staan voor de feedback van studenten en het gesprek voeren, kan dit worden meegenomen in de kwaliteitsmeting. Uiteindelijk doen we het toch voor de student.’ Wat de beroepsvereniging hieraan kan toevoegen? ‘De ambassadeurs vanuit de bvmbo zijn dé binding tussen de kwaliteitsafspraken en de docenten en studenten’, vertelt Marjolein Held, voorzitter van de beroepsvereniging. ‘Zij kunnen ervoor zorgen dat het gaat leven. Nu voelen docenten zich verplicht om gegevens aan te leveren voor de kwaliteitsafspraken, terwijl ze juist trots zouden moeten zijn! Wordt eigenaar van het project en pak het samen aan. De beroepsvereniging kan hierin een verbindende rol spelen.’

Lees ook: Scholen willen verder met kwaliteitsagenda