Diploma mogelijk zonder resultaat voor rekenen of keuzedeel

Studenten kunnen dit jaar hun mbo-diploma behalen zonder een resultaat voor het rekenexamen of een keuzedeel. Tot deze uitzonderingsregel heeft minister Van Engelshoven besloten.

In een brief aan de Tweede Kamer over de laatste JOB-monitor maakt Van Engelshoven dit besluit bekend. Vanwege de coronacrisis is het voor mbo-scholen lastiger om studenten dit jaar op een verantwoorde wijze hun diploma te laten behalen. Het organiseren van examens kan op problemen stuiten. Daarom biedt Van Engelshoven scholen de ruimte om examens voor rekenen of keuzedelen geen doorgang te laten vinden, ‘indien er geen andere mogelijkheid is’. Het ontbreken van deze examens hoeft geen belemmering te zijn voor diplomering.

Meetellen

De resultaten voor de rekenexamens en die voor keuzedelen tellen sowieso nog niet mee voor slaag-zakregeling. Voor diplomering werd tot op heden wel de eis gesteld van een ‘resultaat’. Studenten moesten dus deelgenomen hebben aan de examens. In de coronacrisis wordt op deze eis eenmalig dus een uitzondering gemaakt.

Lees hier de brief van de minister waarin de uitzondering bekend wordt gemaakt

Lees ook: Student moet ‘resultaat’ behalen voor keuzedelen