Student moet ‘resultaat’ behalen voor keuzedelen

Keuzedelen tellen niet mee voor het diploma. Maar wie geen resultaat behaalt voor een keuzedeel kan toch zakken voor het diploma. Dat schrijft minister Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen.

De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van het YouTube-programma BOOS, waarin mbo-studenten geen diploma dreigden te krijgen omdat ze geen resultaat hadden behaald voor hun keuzedeel. Terwijl keuzedelen nog niet meer tellen in de zak-slaagregeling, zouden studenten zo toch kunnen struikelen over keuzedelen. De uitzending was voor Tweede-Kamerlid Peter Kwint reden om opheldering te vragen bij de minister. Zijn belangrijkste vraag: kan een student geen diploma krijgen omdat hij geen beoordeling krijgt voor een keuzedeel?

Voorwaarden

Uit het antwoord van minister Van Engelshoven blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Studenten zijn verplicht keuzedelen te volgen en hiervoor een examen te doen. De hoogte van het cijfer voor het examen is niet belangrijk voor het diploma, maar er moet wel een resultaat zijn. Zonder resultaat voldoet de student niet aan de voorwaarden om examen te doen.

Communiceren

Volgens minister Van Engelshoven is het van groot belang dat scholen vooraf helder communiceren over de voorwaarden waaraan studenten moeten voldoen om een resultaat te krijgen voor het keuzedeel. Zij ziet dit primair als een verantwoordelijkheid van de school zelf: ‘Het is een verantwoordelijkheid van mbo-instellingen zelf om hun studenten te informeren over voor hun relevante onderwerpen zoals de regels met betrekking tot examinering van keuzedelen.’

Lees hier de antwoorden van minister Van Engelshoven

Lees ook: Tim Hofman maakt zich boos over keuzedelen