Tim Hofman maakt zich boos over keuzedelen

De verwarrende regelgeving rond de examinering van keuzedelen is het onderwerp van een aflevering van het populaire YouTube-programma BOOS. Kun je zakken op keuzedelen, terwijl ze niet meetellen voor het diploma?

Twee studenten van het Koning Willem 1 College (Den Bosch) dreigen hun diploma niet te krijgen, omdat ze geen beoordeling krijgen voor hun keuzedelen. Hoe kan dit, terwijl tot 2021 de keuzedelen niet meetellen voor het diploma? Over dit vraagstuk gaat een nieuwe aflevering van de populaire YouTube-serie BOOS.

Uitleg

In de aflevering probeert Tim Hofman uitleg te krijgen van het Koning Willem 1 College. Het blijkt dat de studenten geen beoordeling krijgen, omdat ze de keuzevakken onvoldoende gevolgd hebben. Hoewel het cijfer voor de keuzedelen niet meetelt voor het diploma, moeten de keuzedelen immers wel verplicht gevolgd worden. Pas vanaf het schooljaar 2020/2021 tellen de keuzedelen ook mee voor de slaag-zakregeling.

Niet meer boos

Na de gebruikelijke schermutselingen die horen bij dit soort programma’s lijkt het allemaal goed te komen: de twee studenten zullen toch hun diploma kunnen krijgen. Op het eind van de aflevering is niemand meer boos.

Omstreden

De examinering van de keuzedelen is vanaf de start omstreden. Vanuit de Tweede Kamer is meerdere malen aangedrongen op het zo spoedig mogelijk volwaardig meetellen van de keuzedelen. Vanuit de scholen is steeds gesteld dat dit op praktische bezwaren stuit. Als compromis tellen de keuzevakken pas vanaf 2021 mee. Dat leidt tot de onwenselijke situatie dat vakken gevolgd moeten worden, maar niet meetellen voor het diploma. Iets vergelijkbaars gebeurt ook al jaren met het rekenexamen. Onlangs hebben SBB en MBO Raad ervoor gepleit de strakke regels rond keuzedelen los te laten.