Definitief: twee jaar uitstel examinering keuzedelen

De examens voor de keuzedelen tellen definitief pas vanaf het schooljaar 2020/2021 mee voor het diploma. Een VVD-motie om de examens al vanaf 2018 mee te laten tellen kreeg vandaag geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Scholen zijn verplicht om bij de keuzedelen examens af te nemen. Tot op heden tellen deze examens echter nog niet mee voor het diploma. Minister Bussemaker stelde een half jaar geleden voor om dit voorlopig zo te houden. Dit op aandringen van scholen, docenten en leerbedrijven.

VVD
Met name de VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft er altijd op aangedrongen om de keuzedelen zo snel mogelijk mee te laten tellen voor het diploma. Voormalig Kamerlid Anne-Wil Lucas wilde aanvankelijk zelfs dat de examens al vanaf 2017 volwaardig zouden meetellen. Ook haar opvolger, Zohair Yassini, kan weinig begrip opbrengen voor de uitvoeringsproblemen waar scholen mee zouden kampen. Zijn motie om de examens al vanaf komend schooljaar volwaardig te laten meetellen kreeg vandaag echter geen steun van de Tweede Kamer. Dat betekent dat scholen definitief twee jaar extra de tijd hebben om tot goede en volwaardige examens voor de keuzedelen te komen.

Lees ook:
Uitstel examinering keuzedelen echt nodig
Scholen willen uitstel examinering keuzedelen
Versnelling keuzedelen niet haalbaar