Docenten blij dat rekenen gaat meetellen

Het Platform Rekendocenten van de BVMBO is blij dat rekenen gaat meetellen voor de diplomering. ‘We hebben er lang voor gestreden, vanaf schooljaar 2019-2020 is het zover.’

Dat schrijft het Platform in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Op woensdag 12 december debatteert de commissie over de voorstellen van de ministers Slob en Van Engelshoven over het rekenonderwijs. Het Platform Rekendocenten benoemt in de brief aan de commissie een aantal aandachtspunten, maar is in grote lijnen tevreden. Zoals op de website van het platform valt te lezen: ‘Het Platform Rekenen van de BVMBO heeft er lang voor gestreden, maar vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het examen rekenen eindelijk meetellen voor diplomering!’

Professionalisering
De zorgpunten van de rekendocenten hebben met name betrekking op de praktische uitvoering van de voorstellen. Zo willen de docenten graag ondersteund worden bij het gezamenlijk ontwikkelen van goede rekentoetsen. Ook is er grote behoefte aan professionalisering van de rekendocent. Op dit moment bestaat er geen tweedegraads lerarenopleiding rekenen mbo.

Platform
De rekendocenten zijn blij met het voorstel van de MBO Raad om een platform voor examinering op te zetten. Zo’n platform kan werken aan een toetsenbank en kan toezicht houden op de kwaliteit van de examens. De docenten willen hierbij zelf graag in de lead zijn.

Lees hier de reactie van het Platform Rekendocenten

Lees ook: Platform rekendocenten: laat rekentoets snel meetellen