Docenten burgerschap: aandacht voor financiële vaardigheden noodzakelijk

Bijna de helft van de docenten burgerschap is van mening dat veel mbo-studenten nog niet de juiste financiële keuzes kunnen maken. Slechts 16 procent van de docenten vindt dat studenten hier wel toe in staat zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ‘Wijzer in geldzaken’.

Aan het onderzoek namen zo’n 180 docenten burgerschap deel. Met de stelling dat mbo-studenten van 18 jaar en ouder voldoende in staat zijn om de juiste financiële keuzes te maken is slechts 16 procent het eens. Naast een grote groep van respondenten (38 procent) die neutraal over deze stelling denkt, vindt 42 procent dat studenten onvoldoende financiële vaardigheden hebben. Bijna twee derde van de docenten heeft studenten in de klas met financiële problemen. Bijna alle docenten (97 procent) vindt het belangrijk om in de lessen burgerschap aandacht te besteden aan financiële vaardigheden. Volgens Olaf Simonse van ‘Wijzer in geldzaken’ is de conclusie duidelijk: ‘Er moet meer aandacht komen voor het leren omgaan met geld op het mbo. Gelukkig delen we dit besef van urgentie met de docenten.’

Rol gemeente

Een ruime meerderheid van de docenten vindt dat ook de gemeentelijke overheid een rol heeft bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden van studenten. Twee derde van de docenten geeft aan dat de gemeente inloopspreekuren door budgetcoaches zou kunnen organiseren. Slechts een klein gedeelte, 4 procent, ziet hierbij geen rol voor de gemeente weggelegd. Veel docenten bieden zelf hulp aan voor studenten met financiële problemen. Velen verwijzen ook door naar de gemeente of andere instanties voor hulp.

Belevingswereld

Om studenten te betrekken bij lessen over financiële vaardigheden is het belangrijk om onderwerpen te behandelen die dicht bij hun belevingswereld liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als studiefinanciering, ziektekostenverzekering, telefoonabonnementen en kamerhuur. Zoals een docent zegt: ‘Het mbo is praktisch ingesteld, dus het moet praktisch toepasbaar zijn.’

Bekijk hier het onderzoek ‘Financiële educatie in het mbo’

Lees ook: Steeds vaker hulp voor studenten met geldproblemen