‘Docenten mijden gesprek over seksuele diversiteit in de klas’

Veel docenten zijn weinig gemotiveerd om met studenten het gesprek aan te gaan over gevoelige onderwerpen als seksuele diversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van Movisie.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft onderzoeksbureau Movisie onderzoek gedaan naar het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen als seksuele diversiteit en genderdiversiteit op het mbo. Uit het onderzoek blijkt dat veel docenten dit soort onderwerpen liever mijden. Zij vinden dat het thema vooral bij de lessen Burgerschap thuishoort. Sommige docenten vinden het daarnaast spannend om thema’s als seksualiteit in de klas aan de orde te stellen. Ook komt het voor dat docenten het gesprek hierover niet aangaan omdat ze zelf – al dan niet bewust – bedenkingen hebben bij seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Veiligheid

Het rapport bevat tal van tips voor scholen en docenten om het onderwerp toch bespreekbaar te maken. Zo is het volgens het rapport goed om het thema seksuele diversiteit te bespreken in het kader van sociale veiligheid. Docenten voelen zich verbonden met hun studenten. Zij zijn dan ook gemotiveerd om te werken aan een veilig klimaat in de klas. De school doet er verder goed aan om een duidelijke sociale norm te stellen en deze ook uit te dragen. Deze norm kan bijvoorbeeld zijn dat docenten verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilig klimaat, waarin geen plaats is voor uitsluiting. Het is volgens het rapport belangrijk om daarbij te benoemen dat de ondersteuning van seksuele en genderdiversiteit een onderdeel is van een veilig schoolklimaat.

Extra geld

Het rapport stelt ook dat het goed zou zijn als het ministerie van Onderwijs geoormerkt geld beschikbaar zou stellen voor het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in de klas. De MBO Raad zou scholen kunnen oproepen zich te committeren aan het streven naar een veilig schoolklimaat, waarin docenten thema’s als seksuele diversiteit kunnen bespreken.

Basisvaardigheden

Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Minister Dijkgraaf komt echter nog niet met een beleidsreactie. Deze reactie komt pas aan de orde in de brief over de voortgang van het masterplan basisvaardigheden. Deze brief zal de minister ‘in het late voorjaar’ naar de Tweede Kamer sturen.

Lees hier het rapport ‘Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van mbo-docenten’

Lees ook: ‘Mbo-docenten ervaren spanningen in cultureel-diverse klassen’