Domeinprogramma’s aantrekkelijk voor niveau 2-opleidingen

Met de mogelijkheid van domeinprogramma’s krijgen jongeren meer tijd om een goede studiekeuze te maken. Het baanperspectief van jongeren op mbo niveau-2 kan hierdoor verbeteren.

Dat schrijft de Commissie Macrodoelmatigheid mbo in haar advies ‘Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2’. Het advies richt zich op het arbeidsmarkt-perspectief van jongeren die hun niveau 2-opleiding hebben afgerond. Hoewel zo’n 88% van deze jongeren een jaar na de opleiding een baan van meer dan 12 uur per week heeft, zijn de arbeidsmarktkansen bij bepaalde opleidingen niet goed. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opleidingen administratief medewerker, dierverzorger en ICT-medewerker.

Verschillen tussen scholen
In het rapport, dat de Commissie Macrodoelmatigheid vandaag aanbood aan minister Bussemaker, wordt geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen mbo-scholen onderling. De werkloosheid van gediplomeerden Helpende Zorg & Welzijn varieert bijvoorbeeld van 0% (bij één school) tot 40% (bij vijf scholen).

Vertrouwen
Volgens de Commissie Macrodoelmatigheid kunnen scholen meer doen om het arbeidsmarktperspectief van niveau 2-opleidingen te verbeteren. Scholen hebben nu nog moeite om echt sturend op te treden bij de studiekeuze van hun studenten. Ook aarzelen sommige scholen om opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief niet meer aan te bieden, uit angst voor verlies van ‘marktaandeel’. Volgens de commissie moeten leerlingen er echter op kunnen vertrouwen dat aangeboden opleidingen tot redelijke kansen op werk leiden.

Arbeidsidentiteit
Een belangrijke oplossingsrichting ziet de Commissie Macrodoelmatigheid in het aanbieden van domeinprogramma’s. Jongeren kiezen dan nog niet op jonge leeftijd voor één studierichting, maar krijgen de tijd om hun ‘arbeidsidentiteit’ te ontwikkelen. Ook kunnen scholen een beter beeld vormen van de mogelijkheden van de jongere. De Commissie adviseert de Minister de randvoorwaarden voor domeinprogramma’s te verbeteren.

Begeleiding
Een tweede oplossing betreft de begeleiding van jongeren. Deze eindigt voor de school nu op het moment dat een leerling het diploma behaalt. Volgens de Commissie zou het goed zijn als de begeleiding vanuit de school zich zou uitstrekken over de eerste werkervaringen. Als de school een band met de jongere houdt, wordt ook de kans op het alsnog behalen van een hoger onderwijsniveau groter. Want hoe hoger het opleidingsniveau, des te beter het arbeidsmarktperspectief.

Meer bbl
Ten slotte denkt de Commissie dat onderzocht moet worden of de succesvolle bbl-route uitgebreid kan worden naar nieuwe branches. De Commissie adviseert de minister om SBB te laten overzoeken voor welke branches de bbl-route aantrekkelijk kan zijn.

Het volledige advies van de Commissie Macrodoelmatigheid is hier te lezen.

Lees ook: Bussemaker wil offensief voor meer bbl-plekken