Meer ruimte voor doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Door opleidingen aan te bieden waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op hun vmbo-school al starten met hun vervolgopleiding. Minister Van Engelshoven en minister Slob willen de wet aanpassen om dit mogelijk te maken.

Volgens minister Van Engelshoven is het ontzettend belangrijk dat jongeren vanuit het vmbo soepel doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo: ‘Vaak wordt de overgang vmbo-mbo als lastig ervaren. Met dit wetsvoorstel bouwen we een brug voor leerlingen waardoor ze makkelijker van het vmbo naar het mbo kunnen gaan. Een diploma op het mbo biedt uitstekende kansen op een mooie toekomst. Nederland zit te springen om vakmensen.’

Doorlopende leerroute
Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren, kunnen scholen vanaf 2020 één doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Bij een doorlopende leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden. De leerroute kan verzorgd worden op een vmbo- of een mbo-school.

Vormgeving
Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan het voor een deel van de jongeren passend zijn om vanuit een vmbo-school deze opleiding te volgen. Er gaat dan geen tijd verloren aan het wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Een andere mogelijkheid is een meer geleidelijke overgang naar het mbo. Hierbij starten jongeren in de bovenbouw van het vmbo al met lessen op het mbo.

Vakroutes
Als sinds 2008 hebben scholen de mogelijkheid om in vakroutes te experimenteren met de doorlopende leerroute. Dat heeft positieve ervaringen opgeleverd, bleek vorig jaar uit een evaluatie. Het is de bedoeling dat de doorlopende leerroute vanaf schooljaar 2020-2021 een wettelijke basis heeft.

Er is een internetconsultatie gestart. Iedereen die wil reageren kan dat hier doen.

Lees ook: Doorlopende leerlijn leidt tot meer doorstroom naar mbo