‘Doorstroomkeuzedelen’ bij Hanzehogeschool Groningen

Om de doorstroom tussen het mbo en het hbo te verbeteren, biedt de Hanzehogeschool Groningen voortaan ‘doorstroomkeuzedelen’ aan. Door het volgen van zo’n keuzedeel zijn studenten beter voorbereid op hun vervolgstudie aan de hogeschool.

Vanaf 8 mei volgt de eerste groep van meer dan honderd mbo-studenten hun Keuzedeel Economie bij de Hanzehogeschool Groningen. Het komende jaar komen hier nog eens 400 studenten bij. Het is het resultaat van een samenwerking tussen de hogeschool en mbo-instellingen die een goede doorstroom van mbo naar hbo als een gezamenlijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. De deelnemende mbo-scholen zijn: Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Friese Poort en Menso Alting. Bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het keuzedeel wordt door mbo-docenten en hbo-docenten nauw samengewerkt. De organisatie, logistiek en projectleiding ligt bij de Hanzehogeschool. De uitvoering van het keuzedeel vindt ook plaats op locaties van de hogeschool.

Ervaring opdoen
Het Keuzedeel Economie is het eerste ‘doorstroomkeuzedeel’ van een serie. De Hanzehogeschool werkt samen met de omringende mbo-scholen aan nog zeven andere doorstroomkeuzedelen. Het Keuzedeel Economie biedt mogelijkheden tot oriëntatie op de verschillende hbo-opleidingen en beroepen in deze sector. Twintig weken lang, een dag in de week, ervaren mbo’ers hoe het is om in het hbo te studeren. Studievaardigheden staan daarbij centraal: ervaren wat het studietempo is, oefenen met de wijze van toetsen, teksten lezen, samenwerken in projecten, zelfstandig werken en plannen. Daarnaast is er aandacht voor oriëntatie op de verschillende opleidingen die de Hanzehogeschool biedt. Na het volgen van dit keuzedeel moet de student een vergrote kans op studiesucces in het hbo hebben.

Lees ook: Extra geld voor betere doorstroom naar hbo