Drenthe College en Terra mogen fuseren van minister Dijkgraaf

Minister Dijkgraaf stemt in met het voornemen van het Drenthe College en Terra mbo om te gaan fuseren. Met de fusie spelen de scholen in op de krimp die zich de komende jaren in de regio voordoet.

De minister heeft dit besluit genomen op basis van een zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER) die Terra en Drenthe College voor de zomer hebben ingediend. De Commissie Macrodoelmatigheid mbo adviseert de minister om in te stemmen met het fusievoornemen. Beide instellingen passen goed bij elkaar als het gaat om verankering in de regio en visie op onderwijs.

Namen blijven

Door de fusie ontstaat één onderwijsinstelling, maar de huidige namen van de scholen blijven gewoon bestaan. De merken Terra en Drenthe College zullen dus niet uit het straatbeeld verdwijnen. Voor leerlingen en studenten verandert er daarmee in eerste instantie weinig. De nieuwe fusie-instelling gaat DCTerra heten.

Bereikbaarheid

Volgens de Commissie Macrodoelmatigheid is het voor het in stand houden van toegankelijk beroepsonderwijs in de provincies Drenthe en Groningen van belang om aandacht te hebben voor bereikbaarheid: ‘Om de emancipatie van de regio te bevorderen en de bereikbaarheid van het onderwijs te verbeteren, is het van groot belang om de afspraken met provincies en OV-bedrijven over het openbaar vervoer in de noordelijke regio aan te scherpen.’ De Commissie is van mening dat in het Rijksbeleid voor krimpregio’s expliciet aandacht moet zijn voor een toereikend openbaar vervoer, zodat de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs niet tekortschiet.

Besturenfusie

Na deze goedkeurende verklaring werken beide scholen toe naar een besturenfusie op 1 januari 2024. Vanaf het nieuwe schooljaar, 1 augustus 2024, staat de volledige instellingsfusie gepland.

Lees hier het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid

Lees ook: Drenthe College en Terra willen in 2024 fuseren